Nieuws en Publicaties
18/09/2015
Economisch nieuws

Driemaandelijkse update van Cofaces landenrisicobeoordelingen

Driemaandelijkse update van Cofaces landenrisicobeoordelingen

Grote en kleine opkomende landen maken een sterke turbulentie door

 

Hoewel het herstel van de wereldwijde groei aanhoudt,zal het groeipercentage niet meer dan 3% bedragen voor het vierde jaar op een rij. De geavanceerde economieën doen het veel beter: De activiteit in de VS is beduidend gestegen in het 2e kwartaal (2,5% voorspeld voor 2015), dankzij consumentenbestedingen en investeringen, en in de eurozone (1,5%) houdt de geleidelijke opleving in activiteit aan.

De opkomende landen (voorspelde groei van 3,5% in 2015, 4,2% in 2016) worden overschaduwd door de zwakke grondstoffenprijzen en de dalende wisselkoersen ten opzichte van de dollar. Een aantal grotere opkomende landen kende een vertraagde activiteit (China, Turkije, Zuid-Afrika) of een recessie (Rusland en nu Brazilië). De recente instorting van de Chinese aandelenmarkt en de gevolgen ervan voor de grondstoffenprijzen hebben het maar verergerd. Volgens Coface is er wat betreft het landenrisico in de opkomende landen veel waakzaamheid geboden dit jaar.

 

Een aantal kleine opkomende landen, naar beneden getrokken door grote opkomende landen

 

In deze verslechterende macro-economische situatie in de grote opkomende landen tekent Coface een stijging op van het risiconiveau in verschillende kleinere landen. 

  • De A2-rating voorMaleisiëis onder negative watch. Het land, afhankelijk van de buitenlandse vraag, lijdt onder de vertraging van de Chinese economie (een van de voornaamste partners ervan) en de dalende grondstoffenprijzen. De hoge schulden van huishoudens en de hoge overheidsschuld vormen een risico.
  • Armenië, dat een C-rating kreeg, is onder negative watch geplaatst, vanwege de economische en financiële afhankelijkheid van Rusland, de politieke instabiliteit ervan en een forse verslechtering van de overheidsfinanciën.
  • Tunesiëheeft de positive watch van haar B-rating verloren (sinds maart 2015) en heeft een grote kans om in een recessie te belanden, na de economische klap door de terreuraanslagen, vooral in de toeristische sector. Het blijvende gevaar van terroristen en de toegenomen sociale spanningen in sectoren die voorheen getroffen waren door de economische crisis hebben de oorspronkelijk positieve effecten van de politieke overgang tenietgedaan.

Latijns-Amerika: de beoordelingen van vier landen met één trap gedegradeerd

 

Latijns-Amerika (waarvoor een recessie van 0,2% in 2015 wordt voorspeld) onderging een nieuwe golf van neerwaartse bijstellingen in beoordelingen. 

  • Brazilië, in maart door Coface onder negative watch geplaatst, is naar B gedegradeerd.

De economie van het land bevindt zich in een recessie (groeiprognose van -2,5% voor 2015), gezien de verhoogde politieke instabiliteit. Huishoudelijke consumentenbestedingen, de grootste motor van groei, en investeringen, zijn beide afgenomen, met name gezien de repercussies van de Petrobras-affaire.

  • Ecuador, ook onder negative watch sinds maart, kreeg een lagere rating van C. Dit land is het tweede hardst getroffen door de dalende olieprijzen (40% van de begrotingsinkomsten, meer dan 50% van de export), wat een impact heeft op de overheidsuitgaven en investeringen. De vooruitzichten voor lokale privébedrijven zien er slechter uit, door tariefgeschillen met Colombia en Peru. De economie is sterk afhankelijk van Chinees kapitaal, waarmee leningen worden gefinancierd door de toekenning van mijnbouwconcessies, olie-inkomsten en de toekomstige elektriciteitsproductie.
  • Chili, waarvan de beoordeling werd gedegradeerd tot A3,lijdt onder de aanhoudende daling van de koperprijzen en de vertraging in China (de belangrijkste bestemming voor Chili's koper). Corruptieschandalen zijn het ondernemingsklimaat aan het destabiliseren.
  • Hersteld na de recessie van 2012 en genietend van een gunstig ondernemingsklimaat lijdtTrinidad en Tobago, nu met een rating van A4, onder de negatieve gevolgen van de aanhoudend lage olieprijzen. Een ander probleem blijft zich voordoen: de ontwikkeling van de gasvoorziening en infrastructuur.

 

Download the PANORAMA Country Risk Barometer Q3 2015

 

Global growth stuck in low gear

Barometer Country risk assessment changes

Countries reports:  10 countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download the country Risk assessment map - q3 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Driemaandelijkse update van Cofaces landenrisicobeoordelingen (231,19 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English