Nieuws en Publicaties
26/09/2013
Economisch nieuws

Driemaandelijks ‘Panorama Sectors’ van Coface

Driemaandelijks ‘Panorama Sectors’ van Coface
Coface verlaagt beoordeling kredietrisico’s voor drie zakelijke sectoren: de chemische, farmaceutische en autosector 

De chemische, farmaceutische en autosector: verhoogde kredietrisico’s in Europa
De unieke indicator, ontwikkeld door economen van Coface en gebaseerd op de betalingservaringen van bedrijven die zijn verzameld door de analisten, is alarmerend voor drie van de veertien geanalyseerde sectoren.
De verhoogde risico’s die sinds april worden waargenomen, gelden voor:

  • Chemische bedrijven: het risico stijgt van ‘gemiddeld’ naar ‘hoog’ in Europa en de Aziatische groeilanden. 

In Europa is de rendabiliteit van chemische bedrijven in één jaar tijd met 19% gedaald ten gevolge van een tanende vraag en de concurrentie van de Amerikaanse export. In de Aziatische groeilanden en vooral in China zijn de kmo’s het eerste slachtoffer geworden van het opdrogende kredietaanbod.

  • Farmaceutische bedrijven in Europa: het risico is ‘hoog’.

In de Aziatische groeilanden en Noord-Amerika zien we een relatieve stabilisering (respectievelijk een gematigd en gemiddeld risico). Apotheken (waarvan de verkoop en winstmarges dalen) en verdelers worden getroffen door maatregelen om de toenemende kosten van de gezondheidszorg te verlagen.

  • De Europese auto-industrie, de meest getroffen sector: het risico verergert tot ‘zeer hoog’.

De crisis van 2009 heeft de inzet van de autosector drastisch veranderd. De Europese auto-industrie is bijzonder hard getroffen en bleef achteruitgaan door structureel hoge productiekosten en een gebrek aan nationale markten. De nieuwe golf van faillissementen in de Franse autosector illustreert het Europese probleem: tussen augustus 2012 en juli 2013 waren er 11% meer. Erger nog, de financiële kosten van die faillissementen voor de leveranciers liggen boven 35% door het hogere aantal grotere bedrijven dat failliet gaat, vooral bij handelaars (58% van het totaal) en toeleveringsbedrijven (24% van het totaal). De situatie is zelfs nog verontrustender sinds blijkt dat het aantal faillissementen in alle sectoren op nationaal niveau met slechts 6% steeg en de kosten met 5,8% daalden.

 

Turkse en Russische autosector: het risico waard?

Internationale groepen uit de sector richten zich in deze context op opkomende markten, vooral het exportvriendelijke Turkije met zijn lage kosten en Rusland met zijn grote en dynamische nationale markt. Inzetten op deze twee erg aantrekkelijke markten is gewaagd, maar hun potentieel weegt op tegen de risico's.

 

Welke risico’s zijn er?

Naast het wispelturige karakter van de groei hebben deze landen ook nog te lijden onder allerlei hinderpalen.

De Turkse autosector bevindt zich in een zwakke positie omdat hij sterk afhankelijk is van de economische situatie van de Europese Unie (waar 40% van de Turkse export naartoe gaat) en wordt geteisterd door hoge belastingen. Een ander probleem is dat voor onderzoek en ontwikkeling onvoldoende inspanningen worden geleverd om op te kunnen boksen tegen de concurrentie van Centraal- en Oost-Europa. In Rusland worden internationale toeleveringsbedrijven geconfronteerd met het alomtegenwoordige protectionisme, ondanks de recente toetreding van het land tot de Wereldhandelsorganisatie.

 

Wat zijn de mogelijkheden?

Ondanks die hinderpalen bieden beide landen goede kansen voor ondernemers en investeerders. De snel groeiende middenklasse blijft een belangrijke motor omdat gezinnen graag allemaal een wagen willen. Het aantal voertuigen is immers niet in verhouding: 151 voertuigen per 1000 inwoners in Turkije en 260 in Rusland tegenover 613 in de West-Europese landen. De aantrekkelijkheid van die markten wordt nog versterkt door de krachtige steun van de overheden, die mikken op een grote sprong voorwaarts.

 

"Een onderscheid op basis van kosten kan niet langer het handelsbeleid op lange termijn zijn. Groeilanden zoals Rusland en Turkije kunnen alleen buitenlandse investeerders blijven aantrekken door te focussen op vernieuwing. Voor hun Europese doelgroep moeten de verdelers, erg verzwakt door de crisis, het hele model omgooien met flexibiliteit en personalisering als kernelementen", verduidelijkt Nicolas de Buttet, die bij Coface Directeur Acceptaties voor West-Europa is.

Dit persbericht downloaden : Driemaandelijks ‘Panorama Sectors’ van Coface (228,99 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English