Nieuws en Publicaties
27/11/2017
Economisch nieuws

De bedrijfsbetaalenquête voor Duitsland in 2017

De bedrijfsbetaalenquête voor Duitsland in 2017

EEN BETER JAAR VOOR EXPORTEURS EN VOOR DE BINNENLANDSE VRAAG 

De tweede jaarlijkse bedrijfsbetaalenquête voor Duitsland, die uitgevoerd is door Coface, bevestigt vele van de voorgaande tendensen. Toch kunnen enkele verbeteringen worden waargenomen.

 

 

  • Ondanks de robuuste economische situatie waarin het land verkeert, wordt bijna 78% (- 6 punten) van de bedrijven getroffen door achterstallige betalingen
  • De potentiële liquiditeitsrisico's die te wijten zijn aan extra lange achterstallige handelsvorderingen zijn laag en afgenomen in vergelijking met diegene die in 2016 werden waargenomen
  • De betaalervaring van exportgerichte bedrijven is in vergelijking met vorig jaar verbeterd
  • Wanneer we de activiteitssectoren bekijken, krijgen we een gemengd plaatje. Voor alle sectoren bedragen de betaalachterstanden gemiddeld 41,4 dagen, net zoals in de enquête voor 2016
  • Sommige segmenten rapporteren veel langere betaalachterstanden, en dan vooral de textiel/leder/kledijsectoren (54,5 dagen), de hout/meubelsector (53,8 dagen) en de transportsector (50,5 dagen). De sectoren van de mechanica/precisie (25,0 dagen) en de automobiel (31,9 dagen) kenden de kortste achterstallige periodes.
  • 87% van de onderzochte bedrijven verwachten geen impact van de Brexit en slechts 3,3% verwacht een toename van hun achterstallige handelsvorderingen als gevolg van de Brexit

BETAALACHTERSTAND KOMEN NOG STEEDS VAAK VOOR MAAR IN STEEDS MINDER FREQUENTERE MATE 

Uit de tweede studie van Coface over de betaalervaring van Duitse bedrijven blijkt dat, ondanks de solide positie van de Duitse economie en de afname van het aantal bedrijfsfaillissementen, betaalachterstanden nog steeds veel voorkomen. Toch zijn ze minder frequent geworden wanneer de resultaten vergeleken worden met die in 2016. Wanneer een internationale vergelijking wordt gemaakt, zijn deze achterstanden over het algemeen korter in Duitsland. De betaalervaring van exportgerichte bedrijven is verbeterd als gevolg van de betere wereldwijde omgeving. Deze tendensen – een robuuste binnenlandse economie en een gezondere externe omgeving – zou het betaalgedrag in 2018 nog verder kunnen verbeteren.

Voor 77,6% van de onderzochte bedrijven, zijn betaalachterstanden een regelmatig voorkomend verschijnsel, maar toch is dit een verbetering in vergelijking met de 83,7% die in 2016 werd gerapporteerd. Dit is te danken aan de gunstige bedrijfsomgeving in Duitsland en de globaal genomen goede gezondheid van Duitse bedrijven. Betaalachterstanden blijven uitgesproken onder bedrijven die vooral afhankelijk zijn van de export, waar meer dan 87% te kampen heeft met betaalachterstanden (2016: 90%), tegenover 75,9% (2016: 82,8%) voor bedrijven die zich toeleggen op de Duitse markt.

De gemiddelde betaalachterstanden blijven stabiel: 41,4 dagen, net zoals dat het geval was in 2016. Voor meer dan driekwart van de Duitse bedrijven bedraagt de maximale lengte van betaalachterstanden 60 dagen, net zoals in 2016. Het aandeel van de betaalachterstanden langer dan 150 dagen bedraagt 1,7% voor bedrijven die zich vooral toeleggen op de Duitse binnenlandse markt (2016: 1,9%) en 2,9% voor exportgerichte bedrijven (hoewel dit cijfer opmerkelijk lager is dan de 7% die in de enquête van vorig jaar werd gerapporteerd).

graphic

Het aandeel van Duitse bedrijven met lange betaalachterstanden (van meer dan 6 maanden), die goed zijn voor minstens 2% van hun jaaromzet, is opmerkelijk gedaald tot 8,7% (2016: 13,4%). Voor Duitse exportgerichte bedrijven is het plaatje echter minder rooskleurig. Daarvan heeft ongeveer 12% (2016: 20%) te kampen met lange betaalachterstanden.

DE MEESTE DUITSE BEDRIJVEN VERWACHTEN GEEN GROTE IMPACT VAN DE BREXIT 

In this year’s payment survey, Coface also added questions on Brexit’s potential impact on outstanding receivables. The feedback was very clear, as almost 87% of the surveyed companies do not foresee any impact from Brexit and just 3.3% expect an increase in their outstanding receivables. Export-oriented companies foresee slightly more of a negative impact from Brexit (8%), although most (over 84%) expect no impact at all.

From a sectorial standpoint, German companies in the Automotive sector are the most concerned over a possible increase in outstanding receivables due to Brexit, but with a quite low share of 14.3%. The producers of investment goods in Mechanical Engineering (8.5%) and in the Mechanics/Precision Industry (5.9%) are also slightly more cautious on their expectations.

PAYMENT DELAYS DIFFER WIDELY ACROSS SECTORS

Some sectors are suffering from longer delays in payments, which are significantly above the average. These include in particular the Textiles/Leather/Clothing industry, where the hypothetical average value of payment delays is 54.5 days, followed by Wood/Furniture, with 53.8 days. Using Coface’s model, the shortest delays in payment are in the Mechanics/Precision industries (25.0 days), Automotives (31.9 days) and Chemicals/Oil/Minerals (33.1 days) sectors.

graphic2

Binnen deze context kunnen er geen liquiditeitsrisico's worden waargenomen binnen de onderzochte bedrijven uit de papier/verpakkings/drukwerksector. Zo ook behoren de bedrijven binnen de sectoren van de chemie/petroleum/mineralen, de wholesale-handel en de metalen tot de meest ontspannen wat hun respectieve beoordelingen betreft aangezien hun cijfers wat lange achterstallige betalingen betreft duidelijk onder het gemiddelde liggen.

Dit persbericht downloaden : De bedrijfsbetaalenquête voor Duitsland in 2017 (275,55 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English