Nieuws en Publicaties
22/07/2015
Corporate Nieuws

De automobielsector in de Centraal- en Oost-Europese (COE) landen is sterk afhankelijk van buitenlandse investeringen - maar er is een positieve dyn...

De automobielsector in de Centraal- en Oost-Europese (COE) landen is sterk afhankelijk van buitenlandse investeringen - maar er is een positieve dyn...

De automobielsector speelt een belangrijke rol in de economische activiteit van de COE-landen.

De COE-zone is in staat geweest buitenlandse directe investeringen aan te trekken dankzij haar aantrekkelijke arbeidskosten, de geografische nabijheid van West-Europa, de opgeleide werkende bevolking en het beter wordende ondernemingsklimaat. De analyse van Coface dekt de automobielsector in de COE-landen waar aanzienlijke volumes wagens worden geproduceerd: de Tsjechische Republiek, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije en Slovenië. De regio heeft met Skoda en Dacia twee bijzonder sterke lokale merken die het, dankzij de hoge buitenlandse directe investeringen, hebben overleefd in een competitieve wereldwijde markt.

De fabricage van voertuigen en transportuitrusting heeft een meetbaar effect op het resultaat van de COE-economieën. Voor sommige landen binnen de regio, zoals Hongarije, de Tsjechische Republiek en Slowakije, is de sector goed voor bijna een derde van hun totale output. Ook worden er een groot aantal jobs gecreëerd. In 2013 waren er in de 6 geanalyseerde landen 850.000 mensen tewerkgesteld.

"Het aantal voertuigen dat in de COE-regio geproduceerd wordt, is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld", verklaarde Grzegorz Sielewicz, econoom van Coface voor Centraal- en Oost-Europa. "Slowakije, de Tsjechische Republiek en Roemenië boekten de grootste successen en zagen hun autoproductie verdrievoudigen of zelfs verviervoudigen. Toch moet ook worden aangestipt dat de sterke groeidynamiek niet eindeloos kan aanhouden als gevolg van een eventuele verzadiging van de markt."

Sterke blootstelling aan de export

De auto-export vertegenwoordigt een aanzienlijk aandeel van de buitenlandse handel van de COE-zone. In Slowakije bijvoorbeeld neemt hij 25% van de totale export van het land voor zijn rekening. De autoproductie binnen de COE is in hoge mate blootgesteld aan de buitenlandse vraag, aangezien het grootste deel ervan bestemd is voor externe markten. De huidige stand

van zaken toont evenwel aan dat de eurozone - de belangrijkste exportmarkt - zich aan het herstellen is en betere vooruitzichten biedt. Dankzij deze positieve tendensen binnen de eurozone en in andere Europese landen, is de vraag naar voertuigen aan het toenemen.

Hoewel de verslechtering van de Russische vraag een negatieve impact heeft op de sector, wordt dit goedgemaakt door de hogere vraag vanwege andere exportbestemmingen en de binnenlandse verkoopcijfers van de COE.

De toenemende interne vraag ondersteunt de binnenlandse verkoop van voertuigen.

Ondanks het feit dat we te kampen hebben met onduidelijke situaties rond bepaalde externe markten, kunnen er aan binnenlandse zijde toch positieve ontwikkelingen worden waargenomen. De binnenlandse vraag in de COE profiteert van de betere vooruitzichten vanwege lokale huisgezinnen, dankzij de verbeterde arbeidsmarkt, de lage inflatie, de lage olieprijzen, het toenemend consumentenvertrouwen en de aantrekkelijke rentevoeten. De sterkere neiging om geld uit te geven resulteert in een dynamischere autoverkoop in COE-economieën. Klanten zijn niet alleen huisgezinnen, maar ook bedrijven die hun wagenparken van personenauto's en bedrijfsvoertuigen uitbreiden. Bedrijfsvoertuigen genereren een hogere verkoopdynamiek dankzij de betere bedrijfsvooruitzichten, zoals de groei van het bbp in de eurozone die voor dit jaar geraamd wordt op 1,5%. De toegenomen vraag naar bedrijfsvoertuigen is een positieve boodschap, vooral voor Poolse assemblagefabrieken aangezien daar grote aantallen lichte bedrijfsvoertuigen worden geproduceerd.

Toch zullen deze hogere binnenlandse uitgaven niet volstaan om ervoor te zorgen dat de automobielsector in de COE niet langer afhankelijk is van de externe vraag. Gelet op het feit dat de sector in zo sterke mate blootgesteld geweest is aan de export, kan het risico op een verslechtering van de buitenlandse markten niet worden vermeden, hoewel het grotere binnenlandse groeipotentieel deze risico's zou kunnen temperen. Het beperkte aandeel van Rusland in de auto-exportstructuur van de regio heeft geen zware impact op de globale prestaties van de sector, vooral gezien de betere vooruitzichten voor de eurozone.

Stijgende omzetcijfers staan niet gelijk aan de rentabiliteit van de autobouwers

Hoewel de COE-markt hogere autoverkoopcijfers vertoont, vertalen deze hogere volumes zich niet in een gelijke toename van de rentabiliteit van de autobouwers. Vele onder hen hebben nog steeds te kampen met overcapaciteit, met verwachtingen van klanten om aanzienlijke kortingen te krijgen en zelfregistraties die uitgevoerd worden door dealers.

DOWNLOAD THIS PUBLICATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : De automobielsector in de Centraal- en Oost-Europese (COE) landen is s... (248,08 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English