Nieuws en Publicaties
23/01/2018
Economisch nieuws

Conferentie over het landenrisico 2018: de opwaartse tendens houdt aan, maar het bedrijfsrisico oververhit

Conferentie over het landenrisico 2018:  de opwaartse tendens houdt aan, maar het bedrijfsrisico oververhit

Tijdens haar jaarlijkse conferentie rond het land- en sectorrisico, deelt Coface met bedrijven haar visie over de belangrijke wereldwijde economische tendensen voor 2018.

 

op weg naar een wereldwijde groeipiek in 2018 

2017, dat begon met de dreiging van protectionisme en gekenmerkt werd door tal van verkiezingen en politieke crisissen, had toch nog enkele aangename economische verrassingen in petto. Slechts dertien landen sloten het jaar af met een recessie, tegenover vijfentwintig in 2016. De wereldwijde handel maakte een spectaculaire sprong (met een groei van 4,4% in 2017 volgens de prognoses van Coface, tegenover +1,5% in 2016), terwijl de risico die verbonden zijn aan het protectionisme geen vaste vorm aannamen. Zo bedroeg het netto aantal protectionistische maatregelen wereldwijd 283 in 2017 (tegenover 374 in 2016), en dit ondanks het feit dat dit aantal toenam in de Verenigde Staten. Het bedrijfsleven was sterker dan verwacht in de Verenigde Staten, Europa en verschillende opkomende landen waar deze ondersteund werd door de geleidelijke stijging van verschillende grondstoffenprijzen. Zo verbeterden de landenbeoordelingen voorBrazilië (B)enEgypte (B).

Onder de winnaars wat betreft de versnelling van de wereldwijde handel, behoorden verschillende open economieën waarvan de landenbeoordelingen verbeterden:Nederland (A1), Zuid-Korea (A2), Taiwan (A2), Singapore (A2) en Hongkong (A2).Griekenlandprofiteerde van de terugkeer van het consumenten- en ondernemersvertrouwen en ruilde categorie C (hoog risico) in voor categorie B (vrij hoog risico). 

Ondanks het feit dat het politieke risico hoog blijft, verbeterde Coface haar beoordelingen voorOekraïne (nu in categorie C), Moldavië (C)enGeorgië (B)die een mooie groei laten optekenen na de heropleving in Rusland en het duidelijke herstel in Europa.Kazachstan (B)profiteert van een hogere olieproductie en van hogere overheidsinvesteringen die verband houden met het "New Silk Road"-project van China.

De wereldwijde groei zou in 2018 een piek kunnen kennen (Coface voorspelt een groei van +3,2%). Verwacht wordt dat in de opkomende landen het herstel sterker (met een groei van 4,6% volgens Coface) en vooral meer gesynchroniseerd zal zijn. In de ontwikkelde landen blijft de neerwaartse trend op het vlak van faillissementen aanhouden, maar deze begint zonder stoom te raken (er wordt een daling voorspeld van slechts 1,8% in 2018 nadat in 2017 een terugval werd opgetekend van 6%). Zo zijn vele landen al teruggekeerd naar hun niveaus van voor de crisis. Het Verenigd Koninkrijk zal te kampen krijgen met een stijging van het aantal faillissementen (met 10% volgens Coface) binnen een context van aanhoudende politieke onzekerheden.

 

drie belangrijke risico's in 2018

 

Deze wereldwijde verbetering zal niet risicovrij zijn. Coface waarschuwt voor drie belangrijke risico's.

 1.    Grotere aanbodbeperkingen in de ontwikkelde economieën

 

Vanaf de tweede jaarhelft zal het probleem van oververhitting bijzonder relevant zijn voor bedrijven in ontwikkelde economieën. De historisch lage niveaus van de werkloosheid in Duitsland, de Verenigde Staten en Centraal-Europa wijzen erop dat bedrijven hun maximale productiecapaciteit bijna hebben bereikt. Dit aanbodprobleem wordt gedeeld met Franse bedrijven die paradoxaal genoeg te kampen hebben met een tekort aan arbeidskrachten ondanks een hoog werkloosheidsniveau, waardoor hun groei zou kunnen worden gefnuikt.

 2.    Het bankrisico is nog steeds aanwezig in China

 De structurele zwakte van de Chinese economie, die in 2016 en 2017 tijdelijk verborgen bleef als gevolg van de overheidsinvesteringen, komt opnieuw aan de oppervlakte: overcapaciteit op het vlak van staal en een stijgende bedrijfsschuld onder de vorm van bankkredieten en schaduwbankieren. Binnen deze context neemt het bankenrisico aanzienlijk toe, vooral voor kleine en middelgrote banken.

 3.    Het politieke risico wordt in het oog gehouden binnen de context van een drukken verkiezingskalender

 Het opnieuw opduiken van het politieke risico kan in 2018 niet volledig worden uitgesloten. Sociale frustraties zijn nog altijd sterk aanwezig in de opkomende landen bij het begin van een druk verkiezingsjaar en gaan gepaard met hoge niveaus inzake sociale onrust in Iran (71%), Libanon (65%), Rusland (64%), Algerije, Brazilië en Mexico (elk 61%). In het Midden-Oosten wordt dit risico nog versterkt door de volatiliteit van de olieprijzen.Saoedi-Arabiëwordt ook getekend door een hoog risiconiveau op dit vlak (score van 65%) en Coface heeft haar beoordeling voor dit land verlaagd naar C.

 verschillende sectoren kennen opnieuw een heropleving, met uitzondering van de britse automotieve industrie 

Om bedrijven toe te laten de wereldwijde risico's nog beter te begrijpen, beoordeelt Coface nu de kredietrisico's in 13 activiteitssectoren in 24 landen, die goed zijn voor bijna 85% van het wereldwijde bbp.

2018 start met 18 herzieningen van de sectorbeoordeling, waarvan er 15 positief zijn.De metaalverwerkende sectorkan het meest positieve nieuws melden als gevolg van het opveren van de metaalprijzen. Het risico wordt niet langer "zeer hoog" maar "hoog" beschouwd inItalië, India en Turkije, en "middelmatig" inNederland.De energiesectorherstelt inCanada(nu "hoog risico") en in deVerenigde Staten(“middelmatig risico”) wat in lijn is met de stijging van de productie en de prijzen.In Frankrijkwerd de beoordeling voor debouwsectoral voor de tweede keer in negen maanden tijd herzien en is deze nu "laag risico".

De Britse automotive industrieis het buitenbeentje in vergelijking met de rest van West-Europa. De eerste negatieve tekenen van het risico van een aanstaande harde Brexit - lagere investeringen, een lagere productie en lagere verkoopcijfers als gevolg van een daling van het vertrouwen van de huisgezinnen en beleggers verklaren de verslechtering voor de sector die gaat naar "hoog risico".

---

De landenbeoordelingen van Coface (160 landen)krijgen een score op een schaal van acht in stijgende volgorde van risico: A1 (zeer laag risico), A2 (laag risico), A3 (redelijk aanvaardbaar risico), A4 (aanvaardbaar risico), B (aanzienlijk risico), C (hoog risico), D (zeer hoog risico) en E (extreem hoog risico).

De sectorbeoordelingen van Coface (13 sectoren in 6 geografische regio's, 24 landen die bijna 85% vertegenwoordigen van het wereldwijde bbp)krijgen een score op een schaal van vier: laag risico, middelmatig risico, hoog risico en zeer hoog risico. 

Dit persbericht downloaden : Conferentie over het landenrisico 2018: de opwaartse tendens houdt aa... (206,17 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English