Nieuws en Publicaties
07/09/2017
Economisch nieuws

Coface maakt de Top 500 van Centraal- en Oost-Europese bedrijven bekend: De auto- en transportsector bekleedt de toppositie in de regio Olie en ga...

Coface-announces-CEE-Top-500-companies-
  • 2016 – een gemengd jaar voor Centraal- en Oost-Europa. De arbeidsmarkt floreerde, maar de omzet en nettowinst van de grootste bedrijven daalden met 0,6% en 3,1%
  • De 500 grootste Centraal- en Oost-Europese bedrijven breidden in 2016 hun personeelsbestand uit. De werkloosheid in de regio daalde
  • Polen (+3,3% in omzet) blijft de grootste speler, gevolgd door Hongarije (‑11,5%) en Tsjechië (-2,2%)
  • Sectoren: de auto-industrie groeit (+8,6% in omzet), olie en gas verliezen terrein (-5,6%)

De 500 grootste Centraal- en Oost-Europese bedrijven genereerden in 2016 voor 580 miljard euro aan omzet. Ze zagen hun omzet en nettowinst afnemen, maar breidden hun personeelsbestand gevoelig uit. De auto-industrie stak olie en gas voorbij en was voor het eerst de grootste sector. Dat zijn de voornaamste bevindingen uit de 9e jaarlijkse studie van Coface naar de Top 500 van de Centraal- en Oost-Europese bedrijven, waarin de internationale kredietverzekeraar de 500 grootste bedrijven uit Centraal- en Oost-Europa onder de loep neemt en verslag uitbrengt over de ontwikkelingen in de regio.

Na een piek van 3,5% in 2015 (het hoogste niveau sinds de crisis) daalde de gemiddelde groei in Centraal- en Oost-Europa in 2016 tot 2,9%. De economieën in de regio profiteerden van de gunstige situatie op de arbeidsmarkt, waar de werkloosheid daalde en de lonen stegen.“Het verbeterende macro-economische klimaat had een positieve invloed op het bedrijfsleven. Het aantal faillissementen daalde met 6% in 2016 en met 14% in 2015”,aldus Katarzyna Kompowska, CEO van Coface voor Centraal- en Oost-Europa.“Bovendien trok de arbeidsmarkt verder aan, waardoor de werkloosheid daalde tot het laagste peil ooit – met name in Tsjechië, dat nu slechts 4,0% werkloosheid kent. Dankzij de combinatie van stijgende lonen en lage inflatie met toenemend consumentenvertrouwen waren de gezinsbestedingen de grootste drijvende kracht achter de economische groei, en daar profiteerden een aantal sectoren in Centraal- en Oost-Europa sterk van.”

TOP 500 PLAYERS: DECLINE IN GROWTH, INCREASE IN WORKFORCE

De 500 grootste bedrijven genereerden in 2016 voor 580 miljard euro aan omzet, een lichte daling met 0,6%. Hun nettowinst viel sterker terug en nam af met 3,1% tot 26,3 miljard euro. De werkgelegenheid, daarentegen, piekte. De 500 grootste bedrijven in Centraal- en Oost-Europa stelden in 2016 4,5% van de totale beroepsbevolking in de regio te werk en breidden hun personeelsbestand sterk uit, met 3,9%, tot 2,24 miljoen werknemers. Die ontwikkeling kwamen ook tot uiting in de dalende werkloosheid in de regio. De werkloosheid nam in tien landen af met meer dan 10%. De daling was het spectaculairst in Hongarije (-25,0% tot 5,1%) en Tsjechië (‑21,6% tot 4,0%). In de meeste Centraal- en Oost-Europese landen is de werkloosheid nu zelfs lager dan in West-Europa. Het enige land waar de werkloosheid steeg ten opzichte van het voorgaande jaar was Estland, waar het cijfer met 9,7% toenam tot 6,8%.

Uiteenlopende sectorale ontwikkeling: auto-industrie groeit, olie en gas verliezen terrein

 De analyse per sector toont dat de markt in beweging is. Traditionele sectoren boeren achteruit en nieuwkomers nemen hun plaats in. De totale omzet daalde dan wel met 0,6%, maar in negen van de dertien geanalyseerde sectoren nam de omzet toe tegenover het voorgaande jaar. De omzetdaling van de Top 500 komt op het conto van vier sectoren: olie en gas (-5,4%), energie (-7,3%), werktuig- en precisiemachinebouw (-59,1%) en metalen (-6,4%). De vooruitgang in de overige sectoren volstond niet om hun gezamenlijke omzetverlies goed te maken.

De neergang van de olie- en gassector, die in het verleden steevast de rangschikking aanvoerde, is al enkele jaren aan de gang. De omzet van de sector leed onder de moeilijke omstandigheden op de wereldwijde grondstoffenmarkt. Daardoor telt hij vandaag nog slechts 92 bedrijven (18,4%) in de Top 500, tegenover 111 in 2015 (22,2%), en verloor meer dan 50% van die 92 bedrijven terrein in de rangschikking.

De koppositie werd overgenomen door de auto- en transportsector, die 128 miljard euro omzet boekte. Het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens in de EU steeg met bijna 7%. Die groeiende vraag was gunstig voor autobouwers, die voornamelijk gevestigd zijn in Centraal- en Oost-Europa. De autobouwers en fabrikanten van onderdelen en wisselstukken in de regio breidden dan ook hun productiecapaciteit uit voor West-Europa (hun voornaamste exportbestemming). Meer dan 20% van de 500 grootste bedrijven in Centraal- en Oost-Europa (102 bedrijven) behoorde in 2016 tot deze sector, tegenover 17% in 2015. Hun omzet steeg met 8,6%, de nettowinst met 6,8%. Die positieve resultaten hielden rechtstreeks verband met het zeer gunstige economische klimaat en de toenemende vraag. 

Goede vooruitzichten voor centraal- en oost-europa in 2017 en 2018 

Na de vertraging van vorig jaar trekt in de Centraal- en Oost-Europese economieën de groei wellicht opnieuw aan. “Coface verwacht dat de gemiddelde bbp-groei in Centraal- en Oost-Europa zal stijgen tot 3,4% in 2017 en 3,3% in 2018. In beide jaren zal de economie worden aangewakkerd door stabiele privéconsumptie, die in stand wordt gehouden door verdere verbetering op de arbeidsmarkt. De gezinnen zagen de prijzen al stijgen. Dat is een kentering tegenover de deflatoire periode die heel wat economieën de afgelopen kwartalen doormaakten”, zei Grzegorz Sielewicz, Regionaal Econoom bij Coface voor Centraal- en Oost-Europa.

De top 500 van centraal-en oost-europese bedrijven

Coface, de internationale kredietverzekeraar, stelt zijn negende jaarlijkse studie naar de 500 grootste bedrijven uit Centraal- en Oost-Europa voor, de Coface Top 500 van Centraal- en Oost-Europese bedrijven. De studie rangschikt bedrijven niet alleen volgens omzet, maar analyseert ook andere gegevens, zoals het aantal werknemers en de context, sectoren en markten waarin bedrijven actief zijn.

De 500 grootste bedrijven genereerden in 2016 voor 580 miljard euro aan omzet, een lichte daling met 0,6%. Hun nettowinst viel sterker terug en nam af met 3,1% tot 26,3 miljard euro. De werkgelegenheid, daarentegen, piekte. De 500 grootste bedrijven in Centraal- en Oost-Europa stelden in 2016 4,5% van de totale beroepsbevolking in de regio te werk en breidden hun personeelsbestand sterk uit, met 3,9%, tot 2,24 miljoen werknemers. Die ontwikkeling kwamen ook tot uiting in de dalende werkloosheid in de regio. De werkloosheid nam in tien landen af met meer dan 10%. De daling was het spectaculairst in Hongarije (-25,0% tot 5,1%) en Tsjechië (‑21,6% tot 4,0%). In de meeste Centraal- en Oost-Europese landen is de werkloosheid nu zelfs lager dan in West-Europa. Het enige land waar de werkloosheid steeg ten opzichte van het voorgaande jaar was Estland, waar het cijfer met 9,7% toenam tot 6,8%.

Uiteenlopende sectorale ontwikkeling: auto-industrie groeit, olie en gas verliezen terrein

De analyse per sector toont dat de markt in beweging is. Traditionele sectoren boeren achteruit en nieuwkomers nemen hun plaats in. De totale omzet daalde dan wel met 0,6%, maar in negen van de dertien geanalyseerde sectoren nam de omzet toe tegenover het voorgaande jaar. De omzetdaling van de Top 500 komt op het conto van vier sectoren: olie en gas (-5,4%), energie (-7,3%), werktuig- en precisiemachinebouw (-59,1%) en metalen (-6,4%). De vooruitgang in de overige sectoren volstond niet om hun gezamenlijke omzetverlies goed te maken.

De neergang van de olie- en gassector, die in het verleden steevast de rangschikking aanvoerde, is al enkele jaren aan de gang. De omzet van de sector leed onder de moeilijke omstandigheden op de wereldwijde grondstoffenmarkt. Daardoor telt hij vandaag nog slechts 92 bedrijven (18,4%) in de Top 500, tegenover 111 in 2015 (22,2%), en verloor meer dan 50% van die 92 bedrijven terrein in de rangschikking.

De koppositie werd overgenomen door de auto- en transportsector, die 128 miljard euro omzet boekte. Het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens in de EU steeg met bijna 7%. Die groeiende vraag was gunstig voor autobouwers, die voornamelijk gevestigd zijn in Centraal- en Oost-Europa. De autobouwers en fabrikanten van onderdelen en wisselstukken in de regio breidden dan ook hun productiecapaciteit uit voor West-Europa (hun voornaamste exportbestemming). Meer dan 20% van de 500 grootste bedrijven in Centraal- en Oost-Europa (102 bedrijven) behoorde in 2016 tot deze sector, tegenover 17% in 2015. Hun omzet steeg met 8,6%, de nettowinst met 6,8%. Die positieve resultaten hielden rechtstreeks verband met het zeer gunstige economische klimaat en de toenemende vraag.

 

   

Dit persbericht downloaden : Coface maakt de Top 500 van Centraal- en Oost-Europese bedrijven beken... (404,33 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English