Nieuws en Publicaties
14/10/2013
Economisch nieuws

Coface is optimistisch over bedrijfsrisico’s in de Verenigde Staten en bezorgd over die van groeilanden zoals Brazilië en Thailand.

Herziening van de risico-evaluaties van landen.
In de Verenigde Staten keert de groei en het vertrouwen van bedrijfsleiders terug. In het algemeen doen ontwikkelde economieën het beter: na twee jaar recessie zal de eurozone een bescheiden maar positieve groei registreren in 2014 (+1%). Binnen de Economische en Monetaire Unie wordt verwacht dat Duitsland een opmerkelijk herstel van 1,8% zal vertonen. Frankrijk zal een trage groei (0,6%) ervaren en voor Spanje en Italië is het einde van de recessie in zicht. Maar, ondanks deze verbeteringen is in Europa het vertrouwen van bedrijfsleiders nog niet teruggekeerd. 

De bezorgdheid komt van de groeilanden, die voor een structurele afname van de groei staan (geschat op een totaal van 4,8% in 2014), zelfs al zullen de BRICS-landen onrechtstreeks voordeel putten uit het herstel van ontwikkelde economieën.

 

Daarom heeft Coface zijn beoordelingen van de risico-evaluaties van landen voor de Verenigde Staten, Brazilië en Thailand.

 

Verenigde Staten: A2 onder positief toezicht, ondanks de verlamming van de begroting

Het vooruitzicht op een aanhoudende en gebalanceerde groei (geschat op 1,5% in 2013 en 2,2% in 2014) zorgt ervoor dat Coface de A2-beoordeling van de Verenigde Staten onder positief toezicht zet, ondanks de huidige budgettaire druk.

De bedrijfsinvesteringen staan sterk. De private consumptie, de belangrijkste aandrijver van de groei, maakt meer vooruitgang dan voor de crisis doordat huishoudens aan het einde van de afbetaling van hun schuld komen. Ook aan de zakelijke kant kunnen verbeteringen opgemerkt worden. De marges en rentabiliteit gaan omhoog terwijl de grootte van de schuld laag is (55% vergeleken met 85% in de eurozone), hoewel de groei in sommige sectoren (bouwmaterialen, koper, papier) klein blijft. Bedrijven zijn het sterke onderdeel van de economie: ze hebben lage schulden en zijn erg rendabel.

Hoewel de shutdown van de regering een verrassing was, zou het geen groot effect mogen hebben op de bedrijfswereld op voorwaarde dat het niet op lange termijn aanhoudt. Maar, onzekerheden in verband met het schuldplafond van de regering van de VS blijven groot en het risico op niet herstellen kan niet uitgesloten worden. In dit risicoscenario kan de particuliere vraag sterk aangetast worden. Maar, in dit stadium is ons hoofdscenario dat deze impasse ten alle kosten vermeden moet worden, zodat private consumptie en investeringen sterk blijven staan ondanks verdere mogelijke verlagingen van de begroting.

 

Brazilië: A3 onder negatief toezicht, vanwege structurele problemen 

De groei in Brazilië is ontgoochelend (geschat op 2,3% dit jaar en 2,9% in 2014) dankzij minder dynamische private consumptie en bijzonder zwakke bedrijfsinvesteringen. De oorsprong van de economische moeilijkheden is structureel. Het tekort aan infrastructuur beperkt de bedrijfswereld. Stijgende rentevoeten in de nasleep van de Selic kunnen eind 2013 bijna 10% bereiken wat elk vooruitzicht op een aanzienlijk herstel afwendt.

De verminderde consumptie verzwakt industrieën en bedrijven die ervan afhangen: de sector huishoudapparatuur, de autosector, de elektronicasector. Stijgende rentevoeten en verhoogde prijzen voor geïmporteerde onderdelen en machines, door de waardevermindering van de onroerende activa, worden verergerd door de belastingen en productiekosten die hoog blijven. Bedrijven twijfelen om hun investeringen te versnellen. In deze context blijven de betalingsincidenten van Braziliaanse bedrijven opgetekend door Coface hoog, dichtbij de piek van 2009. Zowel macro- als micro-economische factoren rechtvaardigen het negatieve toezicht op de A3-beoordeling van Brazilië.

 

Thailand: A3 onder negatief toezicht, vanwege stijgende huishoudelijke schulden 

De risico’s nemen toe in Thailand, wiens A3-beoordeling nu onder negatief toezicht staat. De groei is daar sterk gedaald in 2013 en zal in 2014 afgeremd blijven door de huishoudelijke schuld (80% van het BBP). De effecten van eerdere stimuleringsmaatregelen nemen af. Daarbovenop zal het land blijven lijden van de tanende export, vooral te wijten aan de afhankelijkheid van de Chinese vertraging. 

 

(1) A2 assessment : low risk

(2) A3 assessment : acceptable risk

Dit persbericht downloaden : Coface is optimistisch over bedrijfsrisico’s in de Verenigde Staten ... (306,48 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English