Nieuws en Publicaties
25/03/2014
Economisch nieuws

Coface identificeert 10 opkomende landen die de BRIC-landen dicht op de hielen zitten

Coface identificeert 10 opkomende landen die de BRIC-landen dicht op de hielen zitten

Na 10 jaren van razendsnelle groei zijn de BRIC-landen sterk aan het vertragen: voor 2014 voorspelt Coface een groei van gemiddeld 3,2 punten minder dan de gemiddelde groei die deze landen in het voorbije decennium hebben opgetekend. Tegelijk versnelt de ontwikkeling in andere opkomende landen. Daarbij verschijnt er onder meer een ‘top 10’ met goede productievooruitzichten en voldoende financiering om uitbreidingen te ondersteunen.

 

 

Afgezien van versnellende, sterke groei is er ook financiering nodig om beleggingen te stimuleren 

Hoewel de consumenten hen nog steeds gunstig gezind zijn, ervaren de BRIC-landen een baisse in hun groei als gevolg van een verandering in het aanbod en een duidelijke afname van de investeringen. Plaatselijke ondernemingen hebben niet meer voldoende productiecapaciteit om te beantwoorden aan de hoog blijvende vraag. 

Om de veelbelovende landen die de plaats van de BRIC-landen aan het innemen zijn te herkennen, heeft Coface verscheidene criteria geïdentificeerd, waaronder twee essentiële:

  • Landen met een sterke groei die aan het versnellen is en waarvan de economie zowel gediversifieerd is als bestand tegen groeivertragingen;
  • Landen die genoeg fondsen hebben om groei te financieren (een minimumniveau aan spaargeld dat nodig is om een overmatige toevlucht tot buitenlands spaargeld te vermijden), zonder het risico te lopen een kredietzeepbel te creëren of die nog geen aandelenmarkten hebben die in grootte vergelijkbaar zijn met die in OESO-landen. 
Colombia, Indonesië, Peru, de Filipijnen en Sri Lanka: een sterk potentieel dat bekrachtigd wordt door een gezonde bedrijfsomgeving 

Coface identificeert slechts 10 "nieuw opkomende" landen die aan alle criteria beantwoorden. Deze landen zijn echter niet gelijk wat hun bedrijfsomgevingen betreft - de zwaktes daarvan kunnen de groei hinderen. Dat leidt ertoe dat Coface twee groepen onderscheidt binnen de "nieuw opkomende" landen: 

  • Colombia, Indonesië, Peru, de Filipijnen en Sri Lankahebben een gezond ondernemingsklimaat (A4 of B) dat vergelijkbaar is met dat van de BRIC-landen vandaag de dag. 
  • Kenia, Tanzania, Zambia, Bangladesh en Ethiopiëhebben heel moeilijke (C) of uiterst moeilijke (D) bedrijfsomgevingen die hun groeiverwachtingen zouden kunnen hinderen. 

"Natuurlijk zal het moeilijker zijn voor de tweede groep landen. Ze zouden er langer over kunnen doen om hun groeipotentieel volledig te verwezenlijken. De problemen inzake hun bedrijfsomgevingen zijn echter relatief: in 2001 was de kwaliteit van het bestuur in Brazilië, China, India en Rusland vergelijkbaar met dat van Kenia, Tanzania, Zambia, Bangladesh en Ethiopië tegenwoordig," zegt Julien Marcilly, hoofd Landenrisico bij Coface. 

 

De groei van de "nieuw opkomende" landen zal anders lopen dan die van de BRIC-landen. 

Sommige zwaktes blijven echter bestaan in vergelijking met de BRIC-landen in de jaren 2000. Ten eerste vertegenwoordigen de 10 geïdentificeerde "nieuw opkomende" landen momenteel slechts 11% van de wereldbevolking, terwijl de BRIC-landen in 2001 samen instonden voor 43% van de bevolking. Ten tweede is hun bbp slechts 70% van dat van de BRIC-landen in 2001. Ten slotte noteerden de BRIC-landen gemiddeld een overschot op de lopende rekening terwijl de “nieuw opkomende” landen een tekort hebben van ongeveer 6% van het bbp. 

"Aangezien de groei in ontwikkelde landen vandaag de dag structureel zwakker is, zouden de "nieuw opkomende" landen misschien minder voordeel kunnen hebben bij handel met deze landen dan de BRIC-landen hadden in de jaren 2000. Hun groeisnelheid zal meer afhangen van hun binnenlandse markten en van de export naar andere opkomende markten," besluit Julien Marcilly. 

Ondanks een minder veerkrachtige omgeving, hebben de "nieuw opkomende" landen voordelen ten opzichte van de BRIC-landen in 2001. Hun inflatiepercentages liggen ongeveer 2,8 punten lager dan in de BRIC-landen destijds en hun overheidsschuld is ongeveer 40% van het bbp, tegenover 54% voor de BRIC-landen toen.

Dit persbericht downloaden : Coface identificeert 10 opkomende landen die de BRIC-landen dicht op d... (361,37 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English