Nieuws en Publicaties
25/04/2014
Economisch nieuws

Coface driemaandelijkse enquête kredietrisico: 14 sectoren in ‘s werelds drie grootste reg

Coface driemaandelijkse enquête kredietrisico: 14 sectoren in ‘s werelds drie grootste reg
Sectorrisico stabiliseert in Noord-Amerika en Europa maar wordt bron van zorg in de Aziatische groeilanden

 

 
 
 
 
West-Europa: tegen een achtergrond van vroege stabilisatietekens, vertonen talrijke sectoren nog hoge risico’s.

Hoewel de recessie stilaan op zijn einde blijkt te lopen in West-Europa, is er nog steeds geen sprake van een aanzienlijke verbetering inzake sectorrisico.

 

CRI

In het eerste kwartaal van 2014 blijft het kredietrisico bijzonder hoog in de metaal-, auto- en bouwsector. De metaalindustrie, waar omzet en rendabiliteit gestaag afnemen, hangt af van de bouw- en autosector, haar belangrijkste afzetgebieden. Ondanks een positieve trend in de Europese autosector met zes opeenvolgende maanden toenemende verkoopcijfers, blijven we waakzaam. Dit is waarom Coface het risico in deze twee sectoren nog steeds als “zeer hoog” beschouwt.

De bouwsector, waar Coface het risico momenteel als “hoog” noteert, zag een afname in zijn Europese orderboeken (een daling van 10% in januari 2014 in vergelijking met januari 2013) en er is sprake van een algemene prijsdaling.
Behalve Duitsland en Denemarken waar er sprake is van een licht herstel, werd de sector sterk getroffen door de daling in het aantal stedenbouwkundige vergunningen in Zuid-Europa, Frankrijk en zelfs het Verenigd Koninkrijk.

 

Noord-Amerika: goede vooruitzichten

Noord-Amerika blijft groeien, met continue verbeteringen van de bedrijfsresultaten tot gevolg.
De financiële soliditeit neemt geleidelijk toe, waardoor de risicobeoordeling van de sector stabiliseert. De meeste sectoren lopen een “gemiddeld” risico en de vooruitzichten op korte termijn zijn positief in talrijke sectoren, waaronder de engineering sector die steeds meer investeerders aantrekt en waar de rendabiliteit toeneemt (gemiddeld 17,5% eind 2013), en de autosector die een sterke financiële positie geniet.
Het kredietrisico in de textiel- en kledingsector is eveneens stabiel; in 2014 zullen er 6.000 banen worden gecreëerd en meer dan 1 miljard dollar worden geïnvesteerd.

 

Aziatische groeilanden: risico in metaalindustrie verergert tot “zeer hoog”

In tegenstelling tot West-Europa en Noord-Amerika, waar het risico zich lijkt te stabiliseren, vormen de Aziatische groeilanden een nieuwe bron van zorg. De vertraging van de activiteit in China wijst op de structurele moeilijkheden die de rendabiliteit van de bedrijven beïnvloeden. Sectoren die te kampen krijgen met overcapaciteit dienen te herstructureren. Dit is het geval in de metaalindustrie waar bedrijven naast de herstructureringsprocessen, verhoogde risico’s lopen. Volgens de enquête van Coface kreeg 80% van de bedrijven in China (een land waar 49% van de wereldvoorraad staal wordt geproduceerd) in 2013 te maken met achterstallige betalingen. Het gaat om het hoogste niveau in de laatste drie jaar. In deze context is de metaalindustrie in de Aziatische groeilanden momenteel de enige sector waar Coface het risico verhoogt tot “zeer hoog”, het hoogste risiconiveau.

Dit persbericht downloaden : Coface driemaandelijkse enquête kredietrisico: 14 sectoren in ‘s we... (349,32 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English