Nieuws en Publicaties
09/02/2021
Economisch nieuws

Coface Barometer Q4 2020 - Een ongelijk herstel

Coface barometer Q4 - 2020 Country risk

In zijn laatste driemaandelijkse Barometer en ter gelegenheid van de publicatie van de gids voor landen- en sectorrisico's wijst Coface op een ongelijk herstel in de verschillende landen, sectoren en inkomensniveaus. Hoewel de prestaties van China en andere Aziatische economieën de mondiale groei stimuleren, zullen de belangrijkste ontwikkelde economieën dit jaar niet terugkeren naar hun bbp-niveaus van voor de crisis. Deze toename van de ongelijkheid, samen met de ontevredenheid van het publiek over de manier waarop de overheid de pandemie in veel landen aanpakt, leidt ertoe dat er dit jaar vaker potentiële protesten en geweld zullen uitbreken.

 

Een jaar na het begin van de Covid-19 pandemie, en de grootste wereldwijde recessie sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, schat Coface dat de wereldgroei in 2021 gemiddeld +4,3% zou kunnen bedragen, terwijl de wereldhandel in volume met +6,7% zou toenemen (na -5,2% in 2020). Bij deze vooruitzichten wordt ervan uitgegaan dat de grote ontwikkelde economieën in staat zijn tegen de zomer ten minste 60% van hun bevolking te vaccineren. De daaruit voortvloeiende kudde-immuniteit zou immers het einde kunnen betekenen van de "stop and go", d.w.z. opeenvolgende perioden van inperking die schadelijk zijn voor de economische activiteit. De daling van het aantal bedrijfsfaillissementen in 2020 in alle regio's van de wereld (-12% wereldwijd, -22% in de eurozone, -19% in Azië-Pacific en -3% in Noord-Amerika), is duidelijk toe te schrijven aan de steunplannen van de overheden en de voortzetting ervan zal dit jaar bepalend zijn voor het overleven van veel bedrijven. Coface verwacht dat het effect van de in 2020 waargenomen schok in 2022 zal leiden tot een stijging van het aantal insolventies met 16% in Spanje, 13% in Frankrijk, 9% in Italië en 6% in Duitsland ten opzichte van het niveau van 2019, ondanks het effect van deze verschillende steunplannen van de overheid.in volume

 

In zijn recentste driemaandelijkse Barometer voorspelt Coface een ongelijkmatig economisch herstel.

  • Forse ongelijkheden tussen landen.Terwijl de prestaties van China en andere Aziatische economieën (bv. Taiwan, waarvan de landenbeoordeling wordt opgewaardeerd) de mondiale groei stimuleren, zullen de belangrijkste mature economieën dit jaar niet terugkeren naar de bbp-niveaus van vóór de crisis. En onder hen zullen landen die sterk afhankelijk zijn van dienstenactiviteiten (zoals Spanje of het Verenigd Koninkrijk) of een achterstand hebben in het vaccinatieproces, meer tijd nodig hebben om zich te herstellen. 
  • Sectoriale ongelijkheden.Van de 23 verbeteringen in de sectorbeoordelingen dit kwartaal is bijna de helft toe te schrijven aan de automobielsector, waarvan de groei in de tweede helft van 2020 gunstig uitpakte, gevolgd door de bouw en de chemie. Het zal geen verbazing wekken dat veel dienstenactiviteiten op lange termijn verzwakt zullen blijven door de pandemie: de transportsector is het zwaarst getroffen, met 9 verlagingen van de beoordelingen.

Grotere inkomensongelijkheden binnen landen.

De laagst geschoolde werknemers, jongeren en vrouwen hebben meer banen verloren dan de rest van de bevolking; laatstgenoemden zijn oververtegenwoordigd in de meest benadeelde dienstenactiviteiten. Bovendien blijkt uit voorbeelden van eerdere epidemieën in de 21e eeuw dat deze toename van de inkomensongelijkheid van lange duur zal zijn en meer sociale onrust zal veroorzaken. Deze laatste treedt gemiddeld een jaar na de pandemie op.

 

A full copy of the Barometer Q4 can be found here.

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English