Nieuws en Publicaties
01/10/2020
Economisch nieuws

COVID-19, EEN KATALYSATOR VOOR POLITIEKE RISICO’S

Barometer 2020 - a catalyst for political risks

De jaarlijkse update van de politieke risico-index van Coface, gepubliceerd in de trimestriële Coface barometer van risicolanden en -sectoren, laat een tweevoudige trend zien. Enerzijds daalt het risico op internationale conflicten, anderzijds neemt het risico op maatschappelijke en politieke kwetsbaarheid toe. Dat risico is groter in landen die zwaar door de pandemie werden getroffen.

 

Net als vorig trimester zijn de prognoses in de barometer erg onzeker. Die onzekerheid wordt vooral ingegeven door de wereldwijde gezondheidscrisis. Sinds de maand juni is de pandemie blijven uitbreiden. In afwachting van een vaccin en/of een behandeling stellen bedrijven en gezinnen hun uitgaven en hun investeringsplannen uit omdat ze (tijdens de lockdown) geen andere keuze hadden en voorzichtig willen zijn. Coface gaat uit van een wereldwijde groei van -4,8 % in 2020, gevolgd door een heropleving van 4,4 % in 2021. Uiteindelijk zal het BBP van de eurozone en de Verenigde Staten volgend jaar respectievelijk 3,5 en 2 punten lager liggen dan in 2019. Het zal dus minstens drie jaar duren vóór we het productieniveau van vóór de crisis weer halen. De wereldhandel zal zich ook slechts gedeeltelijk herstellen: na een verlies van 13 % dit jaar, verwacht Coface een stijging van 3,5 % in 2021.

 

Doordat de economische activiteit langere tijd lager zal liggen dan vóór de crisis noteren we een toename in de armoede, de inkomensongelijkheid en, bijgevolg, de sociale ontevredenheid.

 

De in die barometer gepubliceerde jaarlijkse update van de politieke risico-index van Coface maakt duidelijk dat de COVID-19 pandemie niet alleen menselijke en economische implicaties heeft, maar ook politieke risico’s inhoudt. Naast de traditionele indicatoren om die in te schatten, houdt Coface dit jaar ook rekening met een blootstellingsindex in het licht van de pandemie. Die meet hoe tevreden de publieke opinie zich toont over de manier waarop de overheid de gezondheidscrisis aanpakt. Omwille van de coronacrisis zou de sociale onrust kunnen toenemen en brandstof kunnen leveren aan sociale bewegingen die al vóór COVID-19 hun ongenoegen uitten. Denk maar aan de straatprotesten in Hongkong, Frankrijk, Chili, …

  • Als we de mature economieën bekijken, zien we dat de publieke opinie zich vooral in Spanje, de Verenigde Staten, Goot-Brittannië en Frankrijk ontevreden toont over hoe de gezondheidscrisis wordt aangepakt.
  • In de groeilanden behoren Iran en Turkije tot de landen met het hoogste risico op sociale onrust. Verschillende landen in Latijns-Amerika (Brazilië, Mexico, Peru en Colombia) en Zuid-Afrika lopen een hoog politiek en maatschappelijk risico, en hebben zwaar onder de coronacrisis te lijden.

 

Klik op de afbeelding om de publicatie (uitsluitend in het Engels) te downloaden:

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : COVID-19, EEN KATALYSATOR VOOR POLITIEKE RISICO’S (348,40 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English