Nieuws en Publicaties
12/02/2018
Corporate Nieuws

COFACE SA kondigt een aandelenterugkoopoperatie aan waarbij gestreefd wordt naar een totaal bedrag van 30 miljoen euro

COFACE SA kondigt een aandelenterugkoopoperatie aan waarbij gestreefd wordt naar een totaal bedrag van  30 miljoen euro

Binnen het kader van de tweede pijler van zijn Fit to Win-plan streeft Coface ernaar om de kapitaalefficiëntie van zijn bedrijfsmodel te verbeteren. 

De Groep publiceerde vandaag een geraamde solvabilteitsratio van ongeveer 166%, waarmee ze boven de beoogde vork uitkomt. Overeenkomstig zijn aanpak van kapitaalbeheer, zal COFACE SA zijn eigen aandelen beginnen terugkopen vanaf 15 februari 2018 tot oktober 2018 ten laatste, voor een totaal beoogd bedrag van 30 miljoen euro.

Coface zal een Investment Services Provider aanstellen om de terugkoop van aandelen in de open markt tijdens open en gesloten periodes uit te voeren.

De terugkoop zal uitgevoerd worden binnen het kader zoals dat werd goedgekeurd door de Jaarlijkse Algemene Vergadering die plaatsvond op 17 mei 2017, die een aandelenterugkoopprogramma goedkeurde dat begrensd was tot 10% van het aandelenkapitaal van de Groep en, indien nodig in geval van een hernieuwing van het programma, binnen het kader van de machtigingen die gegeven zouden kunnen worden door de Jaarlijkse Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 16 mei 2018.

COFACE SA is van plan om alle teruggekochte aandelen te vernietigen.

 

CARINE PICHON, COFACE CFO EN RISK DIRECTOR, VERKLAARDE:

"We zijn verheugd dat de acties die ondernomen zijn binnen het werkkader van ons Fit to Win-plan om onze risico-onderschrijving te versterken en onze herverzekeringsstructuur te optimaliseren ons al toegelaten hebben kapitaal te laten terugvloeien naar onze aandeelhouders. Het aandelenterugkoopprogramma vrijwaart het vermogen van de Groep om haar toekomstige ontwikkeling te financieren. De hogere gemiddelde looptijd van onze herverzekeringsovereenkomsten zal toelaten meer duidelijkheid te bieden over de kapitaalsituatie van Coface, terwijl de hoge kwaliteit van ons panel herverzekeraars wordt gehandhaafd. "

Dit persbericht downloaden : COFACE SA kondigt een aandelenterugkoopoperatie aan waarbij gestreefd ... (287,29 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English