Nieuws en Publicaties
08/09/2015
Economisch nieuws

Bedrijfsinsolventies in West-Europa: een verwachte daling met 7% in 2015, maar een situatie met contrasten

Company insolvencies in Westerne Europe

De bedrijfsinsolventies [1] in West-Europa hebben twee opeenvolgende stormen achter de rug. De subprimecrisis, die de insolventies in de twaalf bestudeerde landen met gemiddeld +11% deed stijgen, werd zoals te verwachten gevolgd door nieuwe schokgolven, met stijgingen van +8% in 2012 en +5% in 2013. Vandaag begint de lucht op te klaren. De in 2014 waargenomen daling met 9% zal in 2015 aanhouden met -7%. Terwijl de insolventies in Italië en Noorwegen blijven toenemen, heeft het schuchtere herstel van de eurozone een positieve impact in tien andere landen (België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Nederland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en Zweden).  

Contrasterende dalingen afhankelijk van het land

In 10 van de 12 bestudeerde landen (met Noorwegen en Italië als uitzonderingen) stelt men een duidelijke verbetering vast, maar de dynamiek verschilt van land tot land en de huidige insolventieniveaus zijn nog niet vergelijkbaar met de toestand van voor de crisis.

business_graph

De meeste landen zijn immers nog niet teruggekeerd naar hun niveau van 2008. Dit valt vooral op in de landen van Zuid-Europa, Italië, Portugal en Spanje, waar de aanhoudende hoge werkloosheid een domper zet op het groeipotentieel. De vooruitzichten verbeteren echter, vooral dankzij de particuliere consumptie: het bbp van de eurozone steeg in Q2 2015 met 0,3%, wat het herstel bevestigt. Coface voorspelt dat de groei in de eurozone naar verwachting 1,5% zal bereiken in 2015 en 1,6% in 2016, na 0,9% in 2014. De importerende landen van de zone werden ook bevoordeeld door de waardevermindering van de euro en de val van de olieprijzen. Toch moet men de aan een tragere groei van de opkomende landen gerelateerde risico's goed in de gaten houden. Het lage investeringsniveau in de eurozone is eveneens een spelbreker. Ook in dit domein zijn de niveaus van voor de crisis nog niet bereikt (19,5% van het bbp in 2014 tegenover 23% in 2007). Ondanks betere financieringsvoorwaarden dankzij de daling van de rentevoeten zijn de investeringen nog niet echt uit de startblokken geschoten. Een zwakke dynamiek in verband met de geanticipeerde vraag ontmoedigt de bedrijfsinvesteringen. De daling van de bezettingsgraad van de bedrijfscapaciteit als gevolg van de crisis is eveneens een rem op de productieve investeringen. Anderzijds is er sinds het begin van het jaar een bescheiden herstel, dankzij de particuliere consumptie en een verbeterd ondernemingsklimaat. 

2015 in lijn met 2014

Het door de economen van Coface ontwikkelde model voor de prognose van bedrijfsfaillissementen voorspelt een verdere daling met gemiddeld ongeveer 7% voor de twaalf West-Europese landen van de steekproef.

Predictions

Dit model omvat variabelen zoals het ondernemingsklimaat, de investeringen en het aantal uitgereikte bouwvergunningen. In de eurozone zullen de voorwaarden voor het groeiherstel vooral gunstig zijn in Nederland, Spanje en Portugal. De verwachte dalingen zullen minder uitgesproken zijn in Duitsland (-2%) en in Frankrijk (-3%).

Italië en Noorwegen, de twee landen die in 2014 nog altijd in het rood stonden, zullen dat ook in 2015 doen. De vereffeningen van ondernemingen zullen er blijven toenemen, Bron: Coface om verschillende redenen. In Italië (waar ze in 2015 met +7% zullen stijgen, na +11% in 2014), wordt het insolventierisico vergroot door de alomtegenwoordigheid van kleine ondernemingen, die minder solide zijn dan andere categorieën, en door een zwak herstel. In Noorwegen, de zevende grootste olie-uitvoerder van de planeet, volgt de toename van de insolventies (+6% in 2014 en 2015) de daling van de olieprijzen.

 

[1] De statistische gegevens van onze steekproef omvatten uitsluitend vereffeningen. Hoewel de scope identiek lijkt, hebben de 12 bestudeerde landen verschillende wettelijke kaders; sommige moedigen faillissementsprocedures meer aan dan andere, wat bijvoorbeeld ten koste van de reddingsprocedures gaat.

 

DOWNLOAD THIS PUBLICATION

 

  • Part 1: How do business adapt during a crisis?
  • Part 2: A cycle for fewer business failures has begun in Europe
  • Part 3: Will the improvement continue until the end of 2015? 
Dit persbericht downloaden : Bedrijfsinsolventies in West-Europa: een verwachte daling met 7% in 20... (299,31 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English