Nieuws en Publicaties
26/05/2015
Economisch nieuws

Bedrijfsinsolventies in Frankrijk op het einde van april 2015: De cijfers blijven langzaam verbeteren, met -2,7% op jaarbasis

Bedrijfsinsolventies in Frankrijk op het einde van april 2015

De in 2014 voor het eerst vastgestelde positieve kentering houdt aan. De onmiddellijke stijging van het aantal bedrijfsinsolventies in de vier eerste maanden was gedeeltelijk te wijten aan een inhaalmanoeuvre, na de kunstmatig lage cijfers van eind vorig jaar. De lage cijfers waren het gevolg van een staking bij de rechtbanken, die in mei is herbegonnen.

Hoewel de staking bij de rechtbanken van koophandel een mate van volatiliteit heeft doen ontstaan, blijft de trend dalen. 

Op jaarbasis viel het aantal bedrijfsinsolventies tot eind april terug met een verhouding die vergelijkbaar was met die van eind 2014: -2,7% (na -2,9% in 2014). De 62.473 bedrijfsinsolventies kostten hun leveranciers 3,9 miljard euro (-16,6%) en brachten potentieel 174.786 banen in gevaar (-4,6%). Deze trend weerspiegelt specifiek de tijdelijke weerslag van de lagere olieprijzen op het verbruik van de gezinnen en de verbetering van de bedrijfsmarges. 

graph2_en

De indicatoren voor de periode januari - april 2015 kunnen zorgwekkend lijken, met een stijging van het aantal insolventies met +1,6%[1], maar deze tijdelijke achteruitgang wordt verklaard door de vertraging in de registraties als gevolg van de stakingen van de rechtbanken van koophandel in december 2014, die in maart 2015 tot een kunstmatige stijging met +16% leidde[2]

"In het tweede kwartaal verwachten wij een matig verbruiksniveau, aangezien de energieprijzen weer stijgen. Voor het overige zorgt het beperkte herstel ervoor dat meer bedrijven worden opgericht[3] (+2,8% in maart 2015 tegenover maart 2014), wat tussen nu en eind 2015 tot bijkomende insolventies zou moeten leiden”, zegt Guillaume Baqué, economist bij Coface. 

De 3 zwaarst getroffen sectoren: Metaal, Bouw en Persoonlijke diensten

Er was een scherpe terugval van de insolventies van bedrijven met een omzet tussen 2,5 en 10 miljoen euro, terwijl de insolventies van grotere bedrijven (meer dan 10 miljoen) in het begin van het jaar stegen maar in april daalden. 

In termen van de 100 grootste insolventies volgens omzet vielen drie sectoren op: Metaal (15% van het totaal), Bouw (17%) en Diensten aan personen (5%), een sector die voor het eerst in deze ranking verschijnt. In drie van de elf onderzochte sectoren nam het aantal insolventies toe.

graph2_en

 

Achteruitgang in Ile-de-France, de regio met het grootste aantal insolventies 

De kaart van de insolventies in Frankrijk is enigszins gewijzigd. Zes regio's noteerden een duidelijke vooruitgang, met een daling van het aantal insolventies met meer dan 5%, vooral in Aquitaine (-10,2%) en Limousin (-8%). 

Slechts vijf regio's noteerden hogere niveaus, variërend van +5,1% voor Alsace tot +0,3% voor Ile-de-France, de regio met 19,7% van alle insolventies in Frankrijk. In beide gevallen werd de bouwsector het zwaarst getroffen, vooral particuliere bouwers van privéwoningen in de regio Ile-de France, die het aantal insolventies met +10,3% zagen stijgen.

 

[1] Vergeleken met dezelfde periode in 2014

[2] Vergeleken met maart 2014

[3] Met uitzondering van micro-ondernemingen

 

DOWNLOAD THIS PUBLICATION (only in english)

Insolvencies_panorama_mini
  • Overall analysis of company insolvencies
  • Analysis of insolvencies by sector

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Bedrijfsinsolventies in Frankrijk op het einde van april 2015: De cij... (384,27 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English