Nieuws en Publicaties
05/07/2021
Economisch nieuws

Azië-Pacific: Trend betalingsachterstand bedrijven gestabiliseerd, bedrijven zien betere vooruitzichten maar risico's en onzekerheid blijven

asia pacific payment survey 2021

Het Asia Corporate Payments Survey, dat tussen oktober 2020 en maart 2021 door Coface werd uitgevoerd, geeft inzicht in het veranderende betalingsgedrag en de kredietbeheerpraktijken van meer dan 2.500 bedrijven in de regio Azië-Stille Oceaan tijdens een jaar dat in het teken stond van de pandemie. De enquête werd gehouden onder bedrijven die gevestigd zijn in negen markten (Australië, China, Hongkong, India, Japan, Maleisië, Singapore, Thailand en Taiwan) en actief zijn in 13 bedrijfstakken.

 

 

GEEN VERSLECHTERING VAN DE BETALINGSDUUR ONDANKS COVID
65% van de respondenten had in 2020 te maken met betalingsachterstanden. Dit cijfer is vergelijkbaar met dat van 2019. Ondanks een somber economisch klimaat blijkt uit de Coface-enquête dat de gemiddelde duur van betalingsachterstanden is gedaald tot het laagste niveau in vijf jaar dankzij de krachtige beleidsreacties van de verschillende regeringen. Kortere betalingstermijnen werden waargenomen in zes van de negen onderzochte economieën en in 10 van de 13 sectoren. Deze tendens was ten dele toe te schrijven aan krachtige en gecoördineerde beleidsreacties om het effect van de pandemie op de economische activiteit te temperen, alsook aan de maatregelen van de bedrijven om hun kredietbeheer te verscherpen en hun kasstroom te versterken. De aanscherping van het kredietbeleid heeft ertoe geleid dat de gemiddelde duur van betalingsachterstanden in Azië-Pacific is gedaald van 85 dagen in 2019 tot 79 dagen in 2020, het laagste cijfer sinds 2015.

De kredietrisico's zijn echter toegenomen in Australië en Hong Kong, waar zich een sterke stijging heeft voorgedaan van het aantal betalingsachterstanden en, wat nog belangrijker is, van het aantal ultralange betalingstermijnen (ultra-long payment delays - ULPD, meer dan 180 dagen), die goed zijn voor meer dan 2% van de jaarlijkse omzet. Volgens de historische gegevens van Coface leiden deze ultra-lange betalingsachterstanden (ULPD, meer dan 180 dagen) in 80% van de gevallen tot een niet-gehonoreerde betaling. Tegelijkertijd hebben de detailhandel, de bouw en de vervoersector, die tot de sectoren behoren die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen, de grootste toename van ULPD's met meer dan 2% van hun jaaromzet gekend, wat wijst op een toename van hun kasstroomrisico's.

 

ECONOMISCHE VERBETERING VOOR 2021: AUSTRALISCHE BEDRIJVEN EN AUTOMOBIELINDUSTRIE ZIJN HET MEEST OPTIMISTISCH
2020 werd gekenmerkt door COVID-19, die zorgde voor een nooit geziene schok voor economieën en samenlevingen. Historisch gezien zijn recessies geleidelijker en oppervlakkiger dan de pandemiegerelateerde recessie, die snel en diep was als gevolg van de unieke kenmerken van COVID-19.

In de enquête werd de bedrijven gevraagd naar de gevolgen van de epidemie voor hun bedrijfsvoering. In Japan en Taiwan had de verminderde vraag de grootste gevolgen voor de omzet en de kasstroom van de bedrijven. In China waren hogere materiaalprijzen de meest genoemde reden. In India ten slotte, waar veel bedrijven een beroep doen op migrerende werknemers, was de voornaamste reden die werd aangevoerd een tekort aan arbeidskrachten als gevolg van maatregelen die de activiteiten verstoorden.

Dankzij robuuste en gecoördineerde beleidsreacties, een technologische versnelling in de richting van meer digitaal, en dankzij de heropening van hele delen van de economie na strenge lockdowns, is het herstel snel maar ongelijkmatig geweest. Toch verwachten de bedrijven dat de economische groei in 2021 zal verbeteren.

Australische bedrijven zijn het meest optimistisch over de vooruitzichten, met 80% van de respondenten die een hogere groei verwachten voor 2021, gevolgd door India (76%), China (73%), Maleisië (73%) en Taiwan (71%). Japan (61%) is daarentegen het enige land waar minder dan twee derde van de respondenten een betere economische groei verwacht in 2021.

Wat sectoren betreft, heeft de automobielsector het meeste vertrouwen in de verkoop voor het komende jaar, met 66% van de respondenten die een verbetering verwachten. Daarna volgen energie (64%), metalen (64%), papier (63%) en farmaceutica (61%). De automobielsector, de voedings- en drankensector en de farmaceutische sector tellen ook de meeste bedrijven die voor de komende 12 maanden een verbetering van de cashflow verwachten (55%), gevolgd door de metaalsector (53%), de papiersector (52%) en de chemiesector (51%).

 

 

EXPORT VAN INFORMATIE- EN COMMUNICATIEAPPARATUUR STUWT GROEI IN AZIË, MAAR RISICO'S BLIJVEN BESTAAN
Met een geleidelijke terugkeer naar genormaliseerde handelsvoorwaarden verwachten wij dat Azië een positieve groei zal kennen nadat de economie in 2020 is gekrompen. Het expansietempo zal het hoogst zijn in India (+9,0%), het land met de grootste krimp van de negen onderzochte economieën in 2020. Daarna volgen China (+7,5%), Singapore (+6,3%), Taiwan (+5,6%), Australië (5,0%), Hongkong (+4,8%), Maleisië (+4,6%), Japan (+2,7%) en Thailand (+2,2%).

De externe vraag is een van de belangrijkste drijvende krachten achter het herstel in Azië geweest, aangezien wereldwijde trends in verband met telewerken en afstandsonderwijs hebben geleid tot een wereldwijde behoefte aan informatie- en communicatieapparatuur. Dit is zeer gunstig geweest voor verschillende economieën in de regio die belangrijke exporteurs van dit soort apparatuur zijn, zoals China (+40% YTD), Taiwan (21% YTD), Maleisië (28% YTD) en Singapore (9% YTD).

De toename van de kapitaalinvesteringen heeft ook de verkoop van elektronische en elektrische apparatuur gestimuleerd. Het herstel van de gezinsconsumptie is echter veel geleidelijker verlopen en is trager gebleven dan de groei van de verwerkende industrie en de uitvoer. Dit komt doordat de verbetering van de arbeidsmarkt relatief is geweest en in grote delen van Azië en de Stille Oceaan nieuwe mobiliteitsbeperkingen zijn ingevoerd. De beperkingen op het internationale reisverkeer zijn grotendeels van kracht gebleven, wat het herstel van de toeristische sector in de weg heeft gestaan.

 

"Ons centrale scenario gaat ervan uit dat er in de tweede helft van 2021 geen nieuwe COVID-19-gerelateerde golf komt en dat de versnelling van de vaccinatiecampagnes het economisch herstel veerkrachtiger zal maken. Het huidige klimaat blijft echter moeilijk voorspelbaar. Bovendien zien we enkele nieuwe risico's voor het economisch herstel, zoals het wereldwijde tekort aan halfgeleiders, dat de Aziatische exportgroei kan beperken, of stijgende grondstofprijzen, die de marges van bedrijven kunnen drukken en op de vraag kunnen wegen," aldus Bernard Aw, econoom bij Coface Azië-Stille Oceaan.

 

Download de volledige studie (alleen beschikbaar in het Engels)

 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English