Nieuws en Publicaties
11/07/2017
Economisch nieuws

Asia Corporate Payment Survey 2016: de staartrisico's nemen toe

Asia Corporate Payment Survey 2016: de staartrisico's nemen toe

De jongste jaarlijkse betaalenquête van Coface omvat 2.795 bedrijven in de regio Azië/Stille Zuidzee en focust zich op 8 markten: Australië, China, Hongkong, India, Japan, Singapore, Taiwan en Thailand. De enquête heeft ook de evolutie opgevolgd van de bedrijfsbetalingen in 11  sectoren.

 

 

 

  • • 64% van de bedrijven die in de enquête ondervraagd werden, had in 2016 te kampen met achterstallige betalingen.
  • • 12,5% (+4,3 procentpunten in vergelijking met 2015) rapporteerde gemiddelde achterstallige betalingen van meer dan 120 dagen, het hoogste peil van de afgelopen 4 jaar.
  • • Meer dan een vierde kende extra lange achterstallige betalingen2
  • • Er werden verslechteringen opgetekend in China, India en Thailand, terwijl andere landen stabiel bleven in termen van betaalgedrag
  • • De meest risicovolle sectoren zijn de bouw, industriële machines & elektronica, IT-telecommunicatie en metalen

"2017 dient zich aan als nog maar eens een moeilijk jaar dat geplaagd wordt door toenemende wereldwijde onzekerheden die verband houden met de vertraging van China. Dit zal nog worden versterkt door de fiscale uitdagingen die ervaren worden door de landen die grondstoffen exporteren en door een verstrakking van het monetair beleid in de VS. Wanneer al deze factoren in overweging worden genomen, zal het betaalgedrag van alle bedrijven in de acht geselecteerde regionale economieën waarschijnlijk zwak blijven", verklaarde Carlos Casanova, econoom voor Azië / Stille Zuidzee bij Coface.

 

China, India en Thailand: verslechteringen van de betaalervaring van bedrijven

64% van de bedrijven die in de enquête ondervraagd werden, had in 2016 te kampen met achterstallige betalingen. De risico's op achterstallige betaling lijkt te blijven toenemen in de hele regio. Het gemiddeld aantal dagen achterstallige betaling is in 2016 toegenomen. Er was een aanzienlijke stijging van het aantal respondenten dat te kampen had met achterstallige betalingen van meer dan 120 dagen, namelijk van 8,2% in 2015 tot 12,5% in 2016.

Gemiddeld aantal dagen achterstallige

In 2016 had een groter aantal respondenten (25,8% vs. 24,2% in 2015) te lijden onder extra lange achterstallige bedragen die opliepen tot meer dan 2% van hun totale jaarlijkse omzet . Wanneer we dit meer in detail gaan bekijken, blijkt uit de cijfers dat de situatie stelselmatig aan het verslechteren is in termen van bedrijven die te kampen hebben met extra lange achterstallige bedragen die het equivalent zijn van of meer bedragen dan 10% van hun totale jaarlijkse omzet. Dit percentage is gestegen van 3,4% in 2014 en 5,1% in 2015 naar 5,4% in 2016, wat voor bedrijven resulteerde in duidelijk verminderde kasstromen. Hoewel de situatie in de hele regio is verslechterd, zijn er toch enkele geografische verschillen duidelijk aan de oppervlakte gekomen. De meest opmerkelijke stijging van het aantal risico's op niet-betaling werd opgetekend in China, gevolgd door Thailand en India. Meer ondernemingen in Australië (14%) en Japan (9%) rapporteerde extra lange achterstallige bedragen die meer bedroegen dan 2% van hun jaarlijkse omzet - maar deze vertegenwoordigen nog steeds een relatief laag peil. Er werden verbeteringen waargenomen in Singapore en Hongkong, terwijl Taiwan stabiel bleef..

 

Problemen met achterstallige betalingen werden intenser in de helft van de geanalyseerde sectoren

Achterstallige bedragen als %

De bouw bleef in 2016 de meest risicovolle sector binnen de regio Azië / Stille Zuidzee. Het percentage respondenten dat extra lange achterstallige betalingen goed voor meer dan 2% van de jaarlijkse omzet liet optekenen was met 33% het hoogste van alle sectoren in de enquête van Coface. De tegenwind die geleverd werd door de economische vertraging in China, gecombineerd met onzekerheden omtrent de monetaire en fiscale beleidsregels in de VS, zullen waarschijnlijk wegen op de economische vooruitzichten van de regio. Daardoor ebt het vertrouwen van zowel private beleggers als consumenten langzaam weg. Daarnaast blijft de schuld van huisgezinnen hoog in sommige economieën in Azië / Stille Zuidzee (zoals Australië, Thailand, Singapore, Maleisië en Zuid-Korea). Hierdoor zou het vermogen om huishoudelijke aankopen te verrichten, kunnen afnemen, vooral wanneer de rentevoeten net zo snel blijven stijgen als die van de Amerikaanse Fed. Investeringen in overheidsinfrastructuren in sommige regio's zullen helpen om de bouwsector te behoeden voor een sterkere daling in 2017.

De sector van de industriële machines & elektronica volgde de bouwsector op de voet en was de volgende meest kwetsbare sector in 2016. Wel bleef het percentage respondenten dat extra lange achterstallige betalingen goed voor meer dan 2% van de jaarlijkse omzet liet optekenen, in 2016 hoog (32%). Dit wijst op "fat tail risks" voor de sector van de industriële machines & elektronica, waarbij 2017 waarschijnlijk opnieuw een moeilijk jaar zal zijn voor de sector. Procyclische factoren wijzen op een slapende vraag voor de rest van het jaar als gevolg van een verslechtering van de activiteit in China en lagere kapitaaluitgaven in de regio Azië / Stille Zuidzee. Tekenen van verzadiging in China en een aanzienlijke marktfragmentatie zullen de concurrentie alleen maar doen toenemen. Daarnaast zou de terugkeer van deflatoire druk in de belangrijkste markten van Azië / Stille Zuidzee, inclusief in China (waar de productprijsinflatie sinds februari aan het dalen is) de marges nog verder kunnen doen krimpen. 

De risico's op niet-betaling lijken te zijn toegenomen voor de IT-telecommunicatiesector aangezien een hoger percentage respondenten (68% in 2016 vs. 63% in 2015) te kampen had met een toename van het aantal achterstallige betalingen. Investeringen in overheidsinfrastructuren in sommige economieën in Azië / Stille Zuidzee, alsook strategische megaprojecten, zoals het Belt and Road-initiatief in China, zullen de komende jaren bijkomende vraag genereren. Deze zullen voor een niet te versmaden opluchting zorgen, vooral voor de telecommunicatiesector. Wel zal een acute marktconcurrentie in de IT-sector, gecombineerd met verslechterende liquiditeitsvoorwaarden, zeer waarschijnlijk aanleiding geven tot een klimaat dat in 2017 zal leiden tot tal van fusie- en overnameactiviteiten.

Hoewel de metalensector een van de meest risicovolle sectoren blijft, kregen de prestaties van deze sector in 2016 een boost door een herstel van de grondstoffenprijzen. De metalensector zal in 2017 waarschijnlijk met uitdagingen blijven kampen. De Chinese economie is tekenen van vertraging beginnen vertonen en de autoriteiten implementeren maatregelen om vastgoedspeculatie en vraag te temperen. Dit zou zich kunnen vertalen in een terugkeer naar lagere metaalprijzen, wat vrijwel zeker een impact zal hebben op de marges. Deze sector zal waarschijnlijk nog verder worden geherstructureerd, vooral na de fusie tussen Baosteel en Wuhan Iron and Steel in 2016. Voor 2017 worden sluitingen verwacht van Chinese spookbedrijven binnen de staalsector en een stijging van de fusie-overnameactiviteiten.

Dit persbericht downloaden : Asia Corporate Payment Survey 2016: de staartrisico's nemen toe (313,28 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English