Nieuws en Publicaties
18/10/2017
Economisch nieuws

Argentijnse parlementsverkiezingen: staat de continuïteit van de 'bedrijfsleven-vriendelijke' houding op het spel?

Vlag_Argentina

De toekomst van de Argentijnse economische opleving zal afhangen van het resultaat van de komende tussentijdse verkiezingen op 22 oktober. Beleggers lijken zich voorzichtiger uit te spreken over de politieke vooruitzichten van het land sinds voormalig president Cristina Kirchner aankondigde dat ze zich kandidaat zou stellen voor de Senaat in de provincie Buenos Aires.

Nieuwe economische groei gunstig voor de “Cambiemos coalitie”

 

Sinds Mauricio Macri half december 2015 aantrad is de economie een gestaag herstel gaan vertonen. De wisselkoers is geliberaliseerd, de prijscontroles zijn afgeschaft, de importbarrières zijn opgeheven, de geblameerde, nationale, economische statistieken zijn herzien, de subsidies zijn verlaagd en het holdout-verhaal werd in april 2016 uitgeklaard. Na een aanbesteding van ongeveer 2,2% in 2016, is de activiteit in 2017 gestegen (+2,7% jaar op jaar in het tweede kwartaal[1]). De voorlopige cijfers voor het derde kwartaal geven ook aan dat de economie geleidelijk aan kracht wint. Deze factoren verhogen de kansen op een gunstig resultaat voor de zittende regering tijdens de tussentijdse verkiezingen.

 

De positieve trend ging echter gepaard met enkele neveneffecten op korte termijn waaronder stijgende inflatie en toenemend sociaal protest. Er zijn nog enkele hardnekkige knelpunten in de infrastructuur die moeten worden opgelost om het industriële en commerciële concurrentievermogen van Argentinië te verbeteren[2]. Het land bekleedt de 81ste plaats op de lijst van 137 landen in het onderzoek van het Wereldeconomisch Forum voor 2017-18 dat infrastructuren beoordeelt.

 

Door de recente verbetering van de economische situatie is de steun aan de regeringscoalitie “Cambiemos” toegenomen. Volgens een onderzoek vanPoliarquiais het waarderingscijfer van Macri in september 2017 met 2 procentpunten gestegen, tot 54%. Dit toont de voortzetting van het herstel van het waarderingscijfer aan na een dieptepunt van 45% in juli. 

Buenos Aires: een leidraad voor de toekomst

 De aanstaande verkiezingen zullen van grote betekenis zijn voor de voormalige president, Cristina Kirchner, die zich kandidaat stelt voor de Senaat in de provincie Buenos Aires. As ze een positief resultaat behaalt, zal ze misschien proberen om terug te keren naar hetCasa Rosada en daarbij het aanhoudende succes van de ‘bedrijfsleven-vriendelijke’ houding op het spel zetten. Hieruit blijkt eens te meer hoe belangrijk de tussentijdse verkiezingen zijn.

 

De aandacht wordt op de Senaatsverkiezingen in Buenos Aires gericht. De provincie vertegenwoordigt het grootste verkiezingscircuit van het land en is goed voor 40% van de nationale stemming. Aangezien er drie zetels in de Senaat op het spel staan, worden de verkiezingen in Buenos Aires als een testrit beschouwd voor de aanstaande presidentsverkiezingen. Tijdens de voorverkiezingen in Buenos Aires behaalde de kandidaat van Cambiemos, Esteban Bullrich, een tweede plaats, op 0,2 procentpunten van Cristina. Men verwacht dat de “Cambiemos coalitie” haar vertegenwoordiging in het congres na de aanstaande verkiezingen zal versterken. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat ze een meerderheid behaalt. De resultaten van de verplichte voorverkiezingen voor het congres toonden dat de regeringscoalitie beter presteerde dan verwacht. Een sterke overwinning voor de regeringspartij zou beleidsmakers in staat stellen om zich actiever in te zetten voor hun hervormingen.

Als Cristina, tegen alle verwachtingen in, toch met een duidelijke voorsprong wint, zal ze zich waarschijnlijk kandidaat stellen voor de volgende verkiezingen. Sterke steun voor de voormalige president zou schadelijk zijn voor het ondernemers- en beleggersvertrouwen, en zou investeerders kunnen weerhouden van langetermijninvesteringen in het land.

Sociaal risico neemt toe

 

We zien dat de Argentijnse economische en politieke cycli vaak een afspiegeling van elkaar zijn. Politieke risicobeoordeling is daarom cruciaal voor de evaluatie van de economische prognose van het land en de bedrijfskredietrisico’s. Het politieke risicomodel van Coface[3] meet verschillende soorten politieke risico’s en hun effecten op de bedrijfsactiviteit. Per land wordt er rekening gehouden met twee grote blokken: beveiligingsrisico’s (inclusief risico’s op conflicten en/of terrorisme) en de risico’s die voortvloeien uit politieke en sociale instabiliteit

 

Het politieke risico in Argentinië wordt momenteel als “laag” beschouwd. Het is nuttig erop te wijzen dat de analyse positief werd beïnvloed door de beveiligingsbeoordelingsfactoren. Het land kent immers geen recente terrorismegeschiedenis. Op sociaal punt is Argentinië echter aanzienlijk kwetsbaarder3.

Mini-Panorama-150x215px
Dit persbericht downloaden : Argentijnse parlementsverkiezingen: staat de continuïteit van de 'bed... (340,98 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English