Nieuws en Publicaties
27/09/2017
Economisch nieuws

Activiteiten financieren: In verschillende landen van Azië, Centraal-Europa en Latijns-Amerika groeit de obligatiemarkt steeds meer uit tot een "re...

Activiteiten financieren: In verschillende landen van Azië, Centraal-Europa en Latijns-Amerika groeit de obligatiemarkt steeds meer uit tot een "re...

 

  • 2017: de 20ste verjaardag van de crisis in Azië die de noodzaak had blootgelegd om de financieringsbronnen in de opkomende landen te diversifiëren en niet gewoon af te gaan op financiering door banken
  • De obligatiemarkten blijken steeds meer te worden gebruikt als "reserveband", maar waarbij het effect gediversifieerd wordt afhankelijk van het feit of bedrijven gebruik maken van de binnenlandse of de internationale markt

Sterke groei van financiering door middel van obligaties voor bedrijven in opkomende landen

Sinds het begin van de jaren 2000 is de bedrijfsschuld in de opkomende landen voortdurend gestegen, met een beduidende versnelling sinds de crisis van 2008: de waarde groeide tussen 2008 en 2017 viervoudig, wat overeenkomt met een stijging van het bbp met bijna 25 procentpunt. Opkomend Azië is de regio met de grootste bedrijfsschuld (133% van het bbp in 2016), waarbij vooral China de grote boosdoener is.

Bankkrediet, en dan vooral kredieten die toegekend worden door binnenlandse banken, is de financieringsbron die de voorkeur blijft genieten van bedrijven. De ontwikkeling van de obligatiemarkt in de opkomende markten is echter aan een sneller tempo aan het groeien. Het aandeel van obligaties in bedrijfsschuld steeg van 14% in 2008 naar 20% in 2016. Deze diversificatie van de financieringsbron, die globaal genomen gunstig is voor zowel bedrijven als private individuen, zorgt ervoor dat de kostprijs ervan daalt, dat meer leningen kunnen worden toegekend aan kleine ondernemingen en, tot slot, dat investeringen worden aangemoedigd.

Toch bieden de obligatiemarkten geen ademruimte voor bedrijven in periodes van extreem sterke stijgingen

In periodes van daling van het aantal toegekende bankkredieten, zoals het geval was in de opkomende landen tijdens de crisis van 2008-2009 en daarna in 2015 en 2016, kan financiering door middel van obligaties bedrijven enige ademruimte bieden. De economen van Coface hebben3 groepen van opkomende landengeïdentificeerd op basis van een analyse van de groei van de obligatiemarkt gedurende periodes van krimp van het aantal toegekende bankkredieten in de niet-financiële sector in18 landen.

  • 1stegroep: de binnenlandse obligatiemarkt vervulde haar rol als "reserveband" voor bedrijven inThailand, Indonesië, Polen, Tsjechië, Hongarije en Argentinië.De groei van de obligatiemarkt was niet negatief toen de bankkredieten zijn gedaald, de groei bij het uitgeven van obligaties verliep sneller en het aandeel van uitstaande schuld op de binnenlandse markt is in de meerderheid (meer dan 60% voor de Tsjechië en 86% voor Thailand).
    • 2de groep: de lagere niveaus van bankfinanciering werden gecompenseerd door het uitgeven van obligaties op de dynamische internationale markten inChili, Colombia, Mexico en Turkije.In tegenstelling tot de eerste groep, zijn het vooral de obligaties die uitgegeven zijn op de internationale markten die gebruikt werden als een "reserveband", met alle risico's van dien (toegenomen wisselkoersrisico ingeval obligaties zijn uitgegeven in vreemde valuta).
    • 3de groep: geen alternatief voor bankkredieten inZuid-Afrika, Brazilië, Maleisië en Rusland.Terwijl de dalende waarde van grondstoffen zich in deze grote opkomende landen vertaald heeft in een krimp van de bedrijfsactiviteit, heeft lenen door middel van obligaties door bedrijven een procyclische dynamiek gehandhaafd en is de vraag van beleggers naar obligaties gedaald. De obligatiemarkt is van geen nut wanneer de economische schok bijzonder heftig is, ondanks het bestaan van relatief sterk liquide markten.

Tot slot werd in China en India recent geen krimp van het aantal toegekende kredieten geregistreerd en daardoor was het niet mogelijk om een eventueel dergelijk "reserveband"-effect te analyseren.

Dit persbericht downloaden : Activiteiten financieren: In verschillende landen van Azië, Centraal-... (214,61 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English