Nieuws en Publicaties
29/04/2015
Economisch nieuws

70% van de bedrijven in de regio Asia-Pacific kreeg met achterstallige betalingen te maken in 2014

70% van de bedrijven in de regio Asia-Pacific kreeg met achterstallige betalingen te maken in 2014

In de jaarlijkse enquête van Coface over de regio Asia-Pacific werden 2.695 bedrijven in 8 sectoren ondervraagd. 70% van de ondervraagde bedrijven kreeg met achterstallige betalingen te maken in 2014 - het hoogste niveau in 3 jaar. Bovendien gaf 37% van de respondenten aan dat de verschuldigde bedragen in 2014 met 2% stegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Bedrijven in China, India, Hongkong en Thailand werden het zwaarst getroffen. 

 

 

Australië, Japan, Singapore en Taiwan zien de zakelijke betalingen verbeteren

Hoewel de algemene situatie van de achterstallige betalingen in de regio verslechterde, waren alle indicatoren voor Australië aan de beterhand (het betreft met name het aantal achterstallige betalingen, de duur van de gemiddelde achterstallige betaling en potentiële liquiditeitsproblemen door uiterst langdurige, achterstallige betalingen van meer dan 180 dagen). Het betaalklimaat klaarde in 2014 ook op in Taiwan en Singapore, althans wat betreft de duur van de gemiddelde achterstallige betaling en het belang van de uiterst langdurige achterstallige betalingen. Hoewel er in Japan meer achterstallige betalingen en langere periodes van achterstalligheid door bedrijven werden gemeld in 2014, bleef de mate van uiterst langdurige achterstallige betalingen het laagst van de landen in de regio, terwijl het aantal faillissementen en bedrijfssluitingen ook op een laag peil bleef.

tab1nl

“Het gaat beter met de zakelijke betalingen in Australië maar de economie heeft nog altijd last van enige tegenwind. Vermits de export van Australië getroffen zal worden door de minder dynamische Chinese economie, is er meer steun nodig om de binnenlandse vraag van het land aan te zwengelen. Met haar toetreding tot de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank (AIIB) zou de vraag naar natuurlijke hulpbronnen in Australië weer kunnen opleven, wat gunstig zou zijn voor dit grondstofrijke land”, zegt Rocky Tung, Coface-econoom voor de regio Asia-Pacific.

 

China, Hongkong, India en Thailand worden uitdagender voor de bedrijven 

In China bleef het percentage bedrijven dat te maken kreeg met achterstallige betalingen in 2014 hoog. De hoge schuldpositie van de Chinese bedrijven in combinatie met de hoge financieringskosten en lage winstgevendheid van bepaalde sectoren, zorgt ervoor dat de economische vooruitzichten voor 2015 weinig positief blijven. Cofaces risicobeleid blijft voorzichtig voor sectoren die te maken hebben met overcapaciteit, zoals ijzer, staal, cement, scheepsbouw, aluminium, glas voor de bouw, steenkoolwinning, papier en drukwerk. 

In Hongkong komen achterstallige betalingen steeds meer voor en ze duren almaar langer. In de toekomst kan de zeer dure vastgoedmarkt en de neerwaartse druk op de kleinhandelmarkt van Hongkong (die voortvloeit uit de minder dynamische groei van het toerisme) de economie een ernstige terugslag bezorgen. 

“De sterkte van de Hongkongdollar maakt de stad minder aantrekkelijk als reisbestemming. De recente antiparallelhandelactiviteiten, gekoppeld aan de door de autoriteiten van het vasteland ingevoerde beperkingen van bezoeken door inwoners van Shenzhen aan Hongkong tot eenmaal per week, zorgen ervoor dat toerismegerelateerde industrieën als eerste de impact zullen ondervinden, terwijl eigenaars en exploitanten van warenhuizen ook negatief zullen worden beïnvloed. Bedrijven in de stad komen mogelijk voor verrassingen te staan vanwege de dalende vraag in de nabije toekomst”, vertelde Rocky Tung. 

In India kwamen er meer gevallen van achterstallige betalingen voor in 2014. Coface-risk underwriters hebben gemeld dat de situatie van achterstallige betalingen door bedrijven in India is verslechterd in 2014, met een enorme toename ervan bij bedrijven in alle sectoren, in de eerste plaats bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de bouwsector (zoals infrastructuur). Vennootschappen en privébedrijven werden het zwaarst getroffen. 

Thailands bedrijfsomgeving was zwak in 2014, wat wordt aangetoond door het aantal ontbonden bedrijven. Dit betekent dat de risico's gepaard aan zakelijke betalingen hoog zijn in Thailand. De toon wordt hoofdzakelijk gezet door de economische vertraging die in ernst toenam door de aanhoudende binnenlandse politieke onrust, die de groeidynamiek in de eerste helft van het jaar een flinke knauw gaf.  We hebben een duidelijke verslechtering van de betalingen vastgesteld in 2014, voornamelijk voor sectoren met betrekking tot huishoudelijke elektrische/elektronische apparaten, chemie, bouwmaterialen en staal.

 

tab2nl

 

DOWNLOAD THIS PUBLICATION

Panorama Asia

Table of contents
 • Payment survey background
 • Corporate payment experience in Asia
 • Country by country analysis
 • Australia
 • China
 • Hong Kong
 • India
 • Japan
 • Singapore
 • Taiwan
 • Thailand
 • Conclusion

 

 

   

Dit persbericht downloaden : 70% van de bedrijven in de regio Asia-Pacific kreeg met achterstallige... (368,12 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
 • Nederlands
 • Français
 • English