Nieuws en Publicaties
21/01/2014
Economisch nieuws

2014: gunstige risicodynamiek in ontwikkelde landen, maar aanhoudende spanningen in grote ontwikkelingslanden

Colloquium landenrisico 2014
Nadat het evenwicht tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden zich na de crisis herstelde, evolueren de wereldwijde landenrisico’s in 2014 volgens een klassieker schema. In de ontwikkelde landen stabiliseren de risico’s zich inderdaad onder invloed van een tamelijk dynamische groei in de Verenigde Staten (geschat op +2,4% in 2014), een pril herstel in de eurozone (+0,9%) en een ruime groei in Japan (+1,4%). In de ontwikkelingslanden neemt het groeiritme slechts geleidelijk toe (+4,7%) en blijft het onder het gemiddelde voor de periode 2000-2011.

 

Ontwikkelde landen: verbetering of stabilisering

Het herstel in de ontwikkelde landen kenmerkt zich door grote verschillen tussen landen onderling. De situatie van de Amerikaanse bedrijven (A2-rating die sinds oktober 2013 onder positief toezicht staat) gaat er aanzienlijk op vooruit. De ‘Corporate America’ vormt de sterke schakel van de economie en biedt talloze troeven: hoge zelffinanciering, recordrentabiliteit, lage schuldenlast en dynamische investeringen. De opheldering van het budgettaire en monetaire beleid en de toenemende vraag van gezinnen zetten deze positieve dynamiek kracht bij.

 

In Europa tekent Coface een verbetering van de risico’s op in Duitsland en Oostenrijk (groeiverwachting van +1,7% voor beide landen in 2014), waar de A2-rating voortaan onder positief toezicht staat. De Duitse economie, die zeer gevoelig is voor schommelingen in de wereldeconomie, wordt voortaan gesteund door de consumptie van gezinnen. Bedrijfsfaillissementen worden schaarser en goedkoper (het voorbije jaar daalde het aantal faillissementen [-9,1% ] en de bijkomende financiële kosten [-6,3%]). Oostenrijk heeft baat bij deze economische opleving, want er is weinig werkloosheid en het aantal faillissementen daalt ook hier geleidelijk aan.

 

Van de Europese landen die erin zijn geslaagd om hervormingen door te voeren en de kosten te drukken, springt Ierland het meest in het oog. In dit land wordt voor 2014 een gestage groei van +1,7% voorspeld dankzij het herstel van de export (die voordeel haalt uit de dynamiek in Amerika en Groot-Brittannië), de detailhandel en het vertrouwen van bedrijven en gezinnen. De arbeidsmarkt, die het voorbije jaar zwaar onder druk kwam te staan, herstelt zich geleidelijk en de vastgoedsector vertoont de eerste tekenen van stabilisering. Op basis van deze successen verbetert Coface de rating van Ierland opnieuw tot A3, net zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

 

In de rest van de eurozone is de diagnose ietwat meer verdeeld. Gelukkig kunnen we stellen dat de risico’s niet langer toenemen. In Frankrijk laat een uitgesproken kostenverlaging op zich wachten, waardoor bedrijven nog steeds overgevoelig zijn voor de schommelende interne vraag. De vraag blijft er overigens zeer zwak ten opzichte van het historisch gemiddelde (de groeiverwachting voor 2014 bedraagt +0,6%). Door deze kwetsbaarheid blijft het aantal bedrijfsfaillissementen zeer hoog: ongeveer 62.000 gevallen in 2014. In Zuid-Europa zorgen een lage interne vraag, de dominantie van kwetsbare miniondernemingen en het gebrek aan innovatie ervoor dat het kredietrisico zich niet kan herstellen. Bovendien kampen bedrijven met een hoge schuldenlast, zoals in Spanje.

 

 

Ontwikkelingslanden: druk op ondernemingen in grote ontwikkelingslanden, maar stabiele prestaties in verschillende landen van Sub-Saharaans Afrika  

In ontwikkelingslanden loopt de groei terug: in 2014 zullen de BRICS-landen 2,4 groeipunten moeten inboeten ten opzichte van het gemiddelde voor 2000-2011. Volgens Coface is er niet enkel sprake van een cyclische ommekeer. De verslapping is te wijten aan een ontoereikend aanbod (de vraag van gezinnen is nog steeds te groot voor de lokale productie, die achterop huppelt). Investeerders stoten op obstakels van structurele aard: onvoldoende infrastructuur, een gespannen economisch klimaat en een tekort aan geschoold personeel. Bovendien werkt het ontoereikende lokale aanbod de import in de hand, waardoor het aanzienlijke deficit ook in 2014 zal voortduren. Bijgevolg zijn de wisselkoersen kwetsbaar, des te meer daar er in 2014 in Brazilië, India, Turkije en Zuid-Afrika belangrijke verkiezingen zullen worden gehouden.

 

Vier landen uit Sub-Saharaans Afrika blijven van deze nieuwe risicotoename gespaard. Ondanks de onstabiele veiligheidssituatie, verleent Coface een positief toezicht voor de D-rating van Rwanda en Nigeria en de C-rating van Kenia. De Ivoorkust krijgt opnieuw een C-rating. Ook in 2014 wordt er een sterke groei verwacht, aangemoedigd door een sectorale diversificatie die consumptie in de hand werkt.

 

“De risicobeperking in de ontwikkelde landen wordt bevestigd en belichaamd door de positieve dynamiek van twee grote economieën, de Verenigde Staten en Duitsland. Beide landen plukken de vruchten van de sterke financiële positie van hun ondernemingen en van een herstel dat voortaan op een stevige basis rust. In de andere grote Europese landen kunnen de risico’s momenteel worden gestabiliseerd doordat de recessie in de kiem werd gesmoord. De groeiverwachtingen zijn echter zeer zwak. Om het aantal faillissementen in Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aanzienlijk te verlagen, zou de economie er respectievelijk minstens 0,8%, 1,6% en 2,5% moeten groeien. In geen van deze drie landen worden voor 2014 echter dergelijke groeiverwachtingen voorspeld. In de ontwikkelingslanden worstelen bedrijven met het heersende deficit en de langdurig verzwakte economie. Gelukkig zijn er grote verschillen onder de ontwikkelingslanden: een nieuwe generatie van landen onderscheidt zich doordat ze zich tegen externe schokken weten te wapenen. We denken daarbij in eerste instantie aan verschillende landen uit Sub-Saharaans Afrika”, aldus Yves Zlotowski, hoofdeconoom bij Coface.

Dit persbericht downloaden : 2014: gunstige risicodynamiek in ontwikkelde landen, maar aanhoudende ... (292,24 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English