Nieuws en Publicaties
23/05/2014
Economisch nieuws

13% minder faillissementen bij kmo's in Spanje en stabilisering in Frankrijk in 2014

13% minder faillissementen bij kmo's in Spanje en stabilisering in Frankrijk in 2014
Kmo's zijn oververtegenwoordigd in de faillissementen in Frankrijk, en nog meer in Spanje

Zowel in Frankrijk als in Spanje blijft het niveau van de faillissementen onder de kmo's zorgwekkend, terwijl hun economische gewicht significant is: zij hebben meer dan een derde van de werknemers in dienst en realiseren een groot deel van de toegevoegde waarde [2]: 32% in Frankrijk en 37,4 % in Spanje.

 

De faillissementen van Spaanse kmo's schommelden (een lichte daling met -4% op een jaar [3] tot eind maart 2014, na een sterke stijging van +30% in 2013) en overstegen het niveau van 2009. Deze 2.765 gevallen vertegenwoordigen 31% van alle faillissementen van ondernemingen in het land. In Frankrijk is de tendens op een jaar opwaarts gericht (+4% eind maart 2014) en spreken we over 4.682 kmo's, ofwel 7,3% van alle ondernemingen. In tegenstelling tot Spanje neemt het aantal faillissementen geleidelijk aan afstand van het trieste record van 2009 (5.155 faillissementen).

 

Eén crisis, twee trajecten

De bijzonder moeilijke macro-economische conjunctuur in Spanje lijkt de problemen bij de kmo's te verklaren. Tezelfdertijd vormde de zware crisis (een groei van -1,2% in 2013) de gelegenheid voor een grondige verandering bij de Spaanse kmo's. Ondanks een hoge schuldenlast (97,9% van het bbp in het 3° kwartaal 2013) die hen noopt hun passiva op te schonen ten nadele van de investeringen, en de zware druk op de kaspositie doordat het krediet opdroogt, zien de kmo's hun rendabiliteit verbeteren. Die bedraagt bijna 45% in 2013, terwijl Frankrijk de laagste marge (30%) van alle Europese landen heeft. Ander positief gevolg: om de sombere binnenlandse vraag te compenseren, zijn de Spaanse kmo's internationaler moeten worden. Zo doet 25% ervan vandaag aan export (in vergelijking met 19% in Frankrijk), wat de recessie heeft helpen opvangen.

 

In Frankrijk waren de effecten van de crisis minder uitgesproken, maar hoewel de vraag weerstand bood, heeft het Franse aanbod te lijden. We zien een gevaarlijk inkrimping van de ondernemingsstructuur, zoals blijkt uit de hoge en aanhoudende faillissementscijfers. De concurrentiepositie van de kmo's op het vlak van de prijzen is niet verbeterd waardoor ze er niet in geslaagd zijn marktaandeel te winnen op de exportmarkt en ze op de binnenlandse vraag moeten blijven vertrouwen. Ze zouden een sterke impuls van de consumptie moeten krijgen. Maar die steun neemt geleidelijk af, zoals blijkt uit de daling van de gezinsuitgaven in het eerste kwartaal van 2014 (-0,5% tegenover het vierde kwartaal van 2013).

 

Vooruitzichten nauw verbonden met de export en het gezinsverbruik

Zo werden voor de faillissementen van kmo's drie doorslaggevende factoren ontdekt voor het voorspellingsmodel voor faillissementen in Frankrijk en Spanje. Het gaat hier om de invloed van de bouwsector (essentieel voor faillissementen), de afhankelijkheid bij de kmo's van de consumptie en de export van goederen (in Spanje) of diensten (in Frankrijk).

Coface verwacht voor Spanje - waar de herleving wordt bevestigd - in de veronderstelling van een lichte opleving van het verbruik (+1,1%), een significante vooruitgang van de goederenexport (+5,5%) en een stagnatie van de personeelskosten in de bouw, dat de faillissementen bij de kmo's met ten minste 13% zouden moeten dalen.

In Frankrijk zal de verbetering niet zo significant zijn. Het aantal faillissementen bij kmo's zou moeten stabiliseren (-0,5% verwacht op één jaar), onder voorbehoud van een gematigd tempo van het verbruik (+0,8%), een dynamiek in de export van diensten (+3%) en een lichte stijging (+0,5%) van de personeelskosten in de bouwsector.

[1] Kmo: een onderneming met 10 tot 249 werknemers, met een jaarlijkse omzet van maximaal 50 miljoen euro of een balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro.
[2] Het betreft hier de toegevoegde waarde van de activiteitensectoren, zonder landbouw, financiële activiteiten en openbare administratie. Bron: Eurostat.
[3] Van februari 2013 tot maart 2014, in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Dit persbericht downloaden : 13% minder faillissementen bij kmo's in Spanje en stabilisering in Fra... (268,22 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English