Nieuws en Publicaties
18/01/2022
Economisch nieuws

Onderzoek bedrijfsbetalingen in Marokko 2021: kortere termijnen maar nog steeds wijdverbreide betalingsachterstanden

Morocco Corporate Payment Survey 2021: shortened delays but still widespread late payments. Image of Marrakesh city skyline in Morocco with snowy Atlas mountains in the background.

Volgens het onderzoek blijven betalingsachterstanden wijdverbreid in Marokko, waarbij bijna de helft van de bedrijven melding maakt van betalingsachterstanden van meer dan drie maanden in de afgelopen zes maanden. Terwijl het bbp in 2020 is gekrompen (naar schatting -6,3% na een groei van 2,5% in 2019), merken meer bedrijven een verslechtering op. Terwijl Coface voor 2021 een groei van 4,5% voorspelt voor de Marokkaanse economie, lijkt bijna de helft van de bedrijven te verwachten dat de betalingsachterstanden stabiel zullen blijven, en meer dan een derde verwacht dat ze zullen toenemen.

 

Late betalingen en wanbetalingen zijn een grote belemmering voor bedrijven. In 2020 is het aantal faillissementen met 22% gedaald ten opzichte van 2019, maar in 2021 zal het aantal faillissementen sterk toenemen als gevolg van een inhaaleffect: +94% in de eerste helft van 2021 volgens Inforisk.

 

BETALINGSVOORWAARDEN: NOG LANG, MAAR RUIMTE VOOR VERBETERING

De kredietverlening tussen bedrijven in Marokko is in 2019 aanzienlijk verbeterd:

 • Iets minder dan een derde van de ondervraagde bedrijven is van mening dat de wettelijke maximale betalingstermijn van 60 dagen niet wordt nageleefd.
 • Bijna een derde van de bedrijven meldde maximale betalingstermijnen van meer dan 180 dagen.
 • In vergelijking met het laatste onderzoek in 2019 is de geschatte gemiddelde achterstand met 14 dagen afgenomen, van 93 naar 79 dagen.
 • De chemische sector onderscheidt zich door veel langere betalingstermijnen dan gemiddeld, tot wel 134 dagen.

BIJNA DE HELFT VAN DE ONDERVRAAGDE BEDRIJVEN HEEFT TE MAKEN MET BETALINGSACHTERSTANDEN VAN MEER DAN DRIE MAANDEN

 • Net als bij vorige onderzoeken komen betalingsachterstanden nog steeds veel voor: 44,8% van de ondervraagde bedrijven meldt aanzienlijke vertragingen van meer dan drie maanden. Hoewel dit een lichte verbetering is, is het aantal achterstanden van meer dan 6 maanden met 2,7% gestegen.
 • De achterstanden lijken echter korter te zijn: het aandeel van de achterstanden van 90-120 dagen is met 5 punten gedaald ten gunste van de achterstanden van korte duur (minder dan 30 dagen).
 • Er is sprake van een verslechtering die hoofdzakelijk het gevolg is van de grote gevolgen van de Covid-19-pandemiecrisis. Dit ging gepaard met drastische overheidsmaatregelen die de economische activiteit belemmerden (lockdowns, avondklokken, sluiting van grenzen voor buitenlandse toeristen, sluiting van scholen, werkplekken en reisverbod).

 

VOORZICHTIGE HOUDING TEN AANZIEN VAN DE TOEKOMST, MAAR ENIGE TEKENEN VAN VERBETERING NA DE CRISIS

 • De ondernemingen zijn voorzichtig: bijna de helft van hen verwacht dat het bedrijfsklimaat en de economische situatie zullen verslechteren. Slechts een vijfde verwacht een verbetering in de toekomst.
 • 21% van de bedrijven zegt te verwachten dat hun omzet in de komende zes maanden zal dalen. 39% verwacht een stijging van de omzet en 41% verwacht stabiel te blijven.
 • Terwijl bijna de helft van de ondervraagde bedrijven aangaf dat hun cashflow de voorbije zes maanden was gedaald, verwacht slechts 22% van hen dat dit ook de komende zes maanden het geval zal zijn.
 • De ondervraagde bedrijven zijn van mening dat deze verbetering van de economische situatie zal leiden tot een vermindering van betalingsachterstanden, als gevolg van de evolutie van de pandemie, evenals het einde van de noodtoestand.

NB:

 • Enquête onder 380 bedrijven uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2021.
 • Betalingsvoorwaarden: het tijdsbestek tussen het moment waarop een klant een product of dienst koopt en het moment waarop de betaling verschuldigd is.
 • Betalingsachterstand: de periode tussen de vervaldag van de betaling en de datum waarop de betaling wordt uitgevoerd.

Klik op onderstaande afbeelding om het volledige onderzoek te downloaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Onderzoek bedrijfsbetalingen in Marokko 2021: kortere termijnen maar n... (265,10 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
 • Nederlands
 • Français
 • English