Nieuws en Publicaties
13/09/2022
Economische Publicaties

Enquête over bedrijfsbetalingen in duitsland 2022: gehavende bedrijven bereiden zich voor op een nieuwe crisis

German payment survey

De zesde editie van de enquête van Coface naar de ervaring met bedrijfsbetalingen in Duitsland werd uitgevoerd in juli en augustus 2022[1], met deelneming van 1070 bedrijven. Dit is de derde editie in de context van de COVID-19-pandemie, maar de eerste waarin rekening wordt gehouden met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en het effect daarvan op de handel. Een van de belangrijkste conclusies van de enquête van dit jaar is dat het betalingsgedrag iets restrictiever is geworden: met een gascrisis in het verschiet bieden minder bedrijven betalingstermijnen aan (71%) dan vorig jaar (74%). Bedrijven blijven voorzichtig en geven er de voorkeur aan zo snel mogelijk te cashen. De voorkeur voor kortere krediettermijnen bleef dan ook onveranderd: meer dan de helft van de ondervraagde ondernemingen vroeg om betaling binnen 30 dagen, terwijl ultralange krediettermijnen (120+ dagen) zeldzaam bleven.

Hoewel tweeëneenhalf jaar van een moeilijke en ingewikkelde economische situatie zijn tol eist,lijken de kosten relatief mee te vallen: het aantal en de duur van de betalingsachterstanden zijn toegenomen, maar slechts op kleine schaal, en vanaf een zeer laag niveau. Hoewel de betalingsdiscipline in 2022 verslechterde in vergelijking met 2021 en 65% van de ondervraagde bedrijven betalingsachterstanden meldde (+6pp jaar-op-jaar), ligt dit nog steeds onder het niveau dat we in 2020 zagen, en ver onder het niveau van voor de pandemie (gemiddeld 82%). De gemiddelde duur van de betalingsachterstand steeg tot 28,7 dagen in 2022 (+1 dag j-o-j), na een verkorting met zeven dagen j-o-j in 2021. De meeste sectoren (met uitzondering van de papierverpakkingssector, de agrovoedingssector, de machine-industrie en de automobielsector) meldden een toename van de duur van de betalingsachterstanden. Met een gemiddelde van 18,4 dagen kenden bedrijven in de papierverpakkingssector dit jaar de kortste wachttijd, terwijl bedrijven in de financiële sector het geduldigst waren met een gemiddelde wachttijd van 35,0 dagen (nog steeds onder de piek van 35,8 dagen in de machinebouwsector in 2021).

Hoewel het betalingsgedrag zeer positief blijft, zijn de bedrijven nog nooit zo pessimistisch geweestover hun zakelijke vooruitzichten[2]. Terwijl de kijk op de huidige situatie dit jaar min of meer neutraal is – 23% van de deelnemers denkt dat hun bedrijfssituatie beter is dan in 2021; 22% ziet het als slechter -, is de kijk voor 2023 heel duidelijk. 38% van de ondervraagde bedrijven is pessimistisch over 2023, terwijl slechts 14% optimistisch is over hun nabije toekomst. De belangrijkste reden hiervoor is het grote aantal risico's waarmee ondernemingen worden geconfronteerd.

Reeds bestaande risico's, zoals wereldwijde verstoringen van de productieketen en stijgende kosten van niet-energetische grondstoffen, blijven de belangrijkste zorg voor de exportvooruitzichten van bedrijven in 2022. Nieuwe risico's – zoals de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende sancties, alsook stijgende energieprijzen – wegen echter ook op de gemoederen van de bedrijven. COVID-19 is momenteel een minder belangrijk probleem, hoewel de bedrijven zich terdege bewust zijn van het economische risico van nieuwe mutaties. In verband met deze risico's is het zwaartepunt van de internationale markt verschoven. Duitse bedrijven richten zich minder op de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, en meer op niet-EU-landen, mogelijk om sancties tegen Rusland te omzeilen.

Bovendien heeft China iets van zijn populariteit verloren, terwijl de Verenigde Staten weer een belangrijke exportbestemming zijn geworden.

Met al deze obstakels in het verschiet blijft de vraag:hoe zijn de Duitse bedrijven door de economische crisis als gevolg van de pandemie gekomen, en in welke conditie gaan zij de dreigende gascrisis tegemoet? Terwijl in 2021 48% van de deelnemers in de laatste 12 maanden gebruik had gemaakt van overheidssteun, was dit aantal in 2022 nog steeds 30%, waarbij 25% zelfs gebruik maakte van staatssteun in de laatste 3 maanden voordat de overheidssteun in juni 2022 afliep. Het is onduidelijk of deze bedrijven zonder de steunmaatregelen kunnen voortbestaan, wat vooral geldt voor bedrijven die gebruik maken van door de overheid gesteunde leningen (31% van de deelnemers die gebruik maken van steunmaatregelen), aangezien deze leningen voorschrijven dat twee jaar na de toelating moet worden begonnen met de aflossing.  

 

 

Download the full publication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] The survey was conducted between 27 June and 14 August 2022.

[2] Coface is publishing Germany corporate payment surveys since 2016.

Deze publicatie downloaden : Enquête over bedrijfsbetalingen in duitsland 2022: gehavende bedrijve... (939,50 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English