Nieuws en Publicaties
13/09/2022
Economisch nieuws

Enquête over bedrijfsbetalingen in duitsland 2022: gehavende bedrijven bereiden zich voor op een nieuwe crisis

Germany Corporate Payment Survey

Hoewel de moeilijke economische situatie haar tol heeft geëist, blijkt uit de 6de editie van het onderzoek van Coface naar de ervaring met bedrijfsbetalingen in Duitsland[1] dat het effect op bedrijfsbetalingen in 2022 gematigd lijkt en verhoudingsgewijs kleiner dan de schok voor de economie.

De bedrijven zijn echter waakzaam op korte termijn en zeer pessimistisch over de toekomst.

 

  • Het aantal en de duur van de betalingsachterstanden zijn toegenomen, maar slechts in geringe mate en vanaf een zeer laag startniveau. Dit betekent dat de betalingsdiscipline is verslechterd (+6 pp van de ondervraagde bedrijven melden betalingsachterstanden in 2022), maar zij blijft onder het in 2020 waargenomen niveau en ver onder het niveau van vóór de pandemie.
  • De gemiddelde duur van de betalingsachterstand steeg tot 28,7 dagen in 2022 (+1 dag), na een verkorting met 7 dagen in 2021.
  • Ondernemingen in de papierverpakkingssector kenden dit jaar de kortste wachttijd (gemiddeld 18,4 dagen), terwijl ondernemingen in de financiële sector het meeste geduld moesten opbrengen (gemiddeld 35,0 dagen vertraging).
  • De belangrijkste wending komt echter van de economische vooruitzichten die de bedrijven verwachten. Nooit in de geschiedenis van deze enquête waren bedrijven zo negatief over hun toekomst.

 

ALERTE BEDRIJVEN BIEDEN MINDER BETALINGSTERMIJNEN

Een van de conclusies van de enquête is dat het betalingsgedrag iets restrictiever is geworden, omdat Duitse bedrijven weer nerveus worden en het liefst zo snel mogelijk willen cashen. Minder ondernemingen bieden betalingsvoorwaarden aan dan vorig jaar (71% tegenover 74%) en dit is vooral het geval voor ondernemingen die voornamelijk in Duitsland actief zijn.  De betalingstermijnen op korte termijn blijven domineren: 90% van de ondernemingen die betalingstermijnen bieden, willen dat de betaling in 2022 binnen 60 dagen plaatsvindt.  In het algemeen is de gemiddelde krediettermijn slechts marginaal veranderd met een stijging met 0,2 dagen tot 32,8 dagen.

"De enquête wijst in twee richtingen.Enerzijds lijken de bedrijven alerter en beperken ze daarom het aantal betalingstermijnen. Anderzijds dwingen technische redenen – marktnormen, problemen in de toeleveringsketen, leveringstermijnen – bedrijven om betalingstermijnen te blijven verstrekken of zelfs te verlengen, ook al geven ze er de voorkeur aan om betalingstermijnen op korte termijn te verstrekken omdat hun vertrouwen in de klanten afneemt", aldus Christiane von Berg, econoom Noord-Europa bij COFACE.

 

 

BETALINGSACHTERSTANDEN: BEDRIJVEN WORDEN NOG STEEDS SNEL BETAALD

De duur van de gemiddelde betalingsachterstand steeg met 1 dag tot 28,7 dagen in 2022. Dit is het op één na laagste gemiddelde van de betalingsachterstand sinds het begin van de tijdreeks in 2016.

Bovendien is het aantal betalingsachterstanden licht gestegen van het lage percentage van 59% in 2021 tot 65% in 2022. Dit is nog steeds minder dan het cijfer voor 2020 (68%) en veel minder dan het gemiddelde van vóór de pandemie (82%).

"De betalingsachterstanden bleven hoofdzakelijk verband houden met financiële moeilijkheden. En ondernemingen vertellen ons dat deze financiële moeilijkheden het gevolg zijn van de stijgende kosten van grondstoffen, inputgoederen en productiekosten, van problemen in de toeleveringsketen, van een hoge concurrentiedruk of van een lagere vraag in Duitsland. Het is opmerkelijk dat het effect van de COVID-19-pandemie geen belang meer heeft en niet meer werd genoemd, hoewel het duidelijk is dat de pandemie nog lang niet voorbij is”, verduidelijkt Christiane von Berg.

 

 

PESSIMISTISCHE VERWACHTINGEN ZIJN DE NORM

Hoewel het betalingsgedrag zeer positief blijft, zijn de bedrijven nog nooit zo pessimistisch geweest over de zakelijke vooruitzichten. Terwijl hun kijk op de situatie in 2022 ongeveer neutraal is, verwacht 38% van alle respondenten slechtere bedrijfsomstandigheden in 2023, terwijl slechts 14% van hen optimistischer is voor 2023. En dit pessimisme is waarneembaar in bijna alle sectoren.

"Het recordniveau van pessimisme onder ondernemingen in Duitsland kan gemakkelijk worden verklaard door de aanzienlijke en uiteenlopende risico's waarmee ze worden geconfronteerd.Wereldwijde verstoringen van de productieketen en stijgende kosten van niet-energetische grondstoffen blijven de belangrijkste punten van zorg voor de exportvooruitzichten van de ondernemingen. Maar ook nieuwe risico's zoals de oorlog in Oekraïne, de daarmee samenhangende sancties en de stijgende energieprijzen wegen op de bedrijven", aldus Christiane von Berg.

"De economische situatie en de macrovooruitzichten lijken ook de manier te hebben veranderd waarop Duitse bedrijven mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling zien. Duitsland blijft de prioriteit voor bedrijfsontwikkeling, hoewel het momentum zwakker is, en bedrijven melden dat ze zich nu minder op de Europese Unie en China richten en meer geïnteresseerd zijn in de VS en Europa (buiten de EU). Dit laatste zou verband kunnen houden met de wens om de EU-sancties tegen Rusland en Wit-Rusland te omzeilen."

 

 

Download our full publication now

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] This new Coface’s survey on corporate payment experience in Germany was conducted in July and August 2022, with 1,070 companies participating.

Dit persbericht downloaden : Enquête over bedrijfsbetalingen in duitsland 2022: gehavende bedrijve... (617,26 kB)
Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English