Nieuws en Publicaties
12/05/2022
Economisch nieuws

Domino-effecten op middellange en lange termijn van de oorlog in Europa op trends in sectoren wereldwijd: zullen er veerkrachtige sectoren zijn?

Consequences on sectors

Hoewel we verschillen zien op basis van de positie van bedrijven in de toeleveringsketen of geografische locatie, zullen alle 13[1] door Coface bestudeerde sectoren op de middellange tot lange termijn blijven beïnvloed worden door de domino-effecten van de oorlog in Oekraïne, direct of indirect. De meeste sectoren zullen naar verwachting worden beïnvloed door een context van hoge grondstoffenprijzen en leveringsproblemen die door de oorlog zijn verergerd. Dit is met name het geval voor de hoge olieprijzen, die waarschijnlijk verder zullen worden opgedreven door het spillover-effect van het verbod op Russische olie dat vorige week door de EU2-commissie werd aangekondigd, alsook voor granen (Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland zijn grote graanproducenten). In een context van voortdurende verstoringen van het aanbod van halfgeleiders en nog steeds een spillover-effect van de COVID-pandemie, zoals blijkt uit de sluiting van de haven van Sjanghai, is het waarschijnlijker dat hoe langer de oorlog duurt, hoe groter de kans is op een vraagschok, waardoor het wereldwijde klimaat nog ongunstiger wordt.

Naar verwachting zullen de meest getroffen sectoren dan ook de meest cyclische en energie-intensieve sectoren zijn, zoals de petrochemische industrie[2], de transportsector, de automobielsector, de papierindustrie, de textiel- en kledingindustrie en de agrovoedingssector. Voor de toekomst verwachten wij dat de media (een ICT[3]-segment), een segment van de gespecialiseerde chemie en de farmaceutische sector het meest veerkrachtig zullen zijn.

 

 

DE INFLATOIRE SPANNINGEN EN DE ENERGIESCHOK ZULLEN VOORAL DE CYCLISCHE EN ENERGIE-INTENSIEVE SECTOREN TREFFEN, MET AANZIENLIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE REGIO'S

Alle industriële sectoren zijn betrokken, maar de meest cyclische en energie-intensieve, zoals depetrochemische industrie, transport, de papierindustrie en de textiel- en kledingindustrie, zullen het meest worden getroffen.Het zijn typisch cyclische sectoren, die al verscheidene jaren op de proef worden gesteld door technologische innovaties, de evolutie van de milieuregelgeving en de evolutie van de voorkeur van de consument. Zo wordt de papiersector geconfronteerd met de uitdagingen van de voortschrijdende wereldwijde digitalisering van de economie en het maatschappelijk gebruik.

 

Sectoren die vóór de crisis in moeilijkheden verkeerden, zullen waarschijnlijk ook sterk worden getroffen door deze nieuwe schok.De textiel- en kledingsector en de automobielsector in het algemeen zijn daar een goed voorbeeld van. 

 

Op lange termijnvalt nog af te wachten in welke mate de detailhandel gevolgen zal ondervinden.Deze nieuwe oorlogssituatie voedt de onzekerheid die het vertrouwen van de consument waarschijnlijk zal blijven aantasten. Nu sommige regeringen, met name in geavanceerde economieën, een aantal buffers hebben ingevoerd, zoals voedselbonnen voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen of energiesubsidies in Europa, zou het effect op het segment van de detailhandel echter relatief beperkt kunnen uitvallen. 

 

Hoewel de transportsectorin het algemeen energie-intensief is en waarschijnlijk door de hoge olieprijzen zal worden getroffen, verwachten wij dat de schokeffecten tussen de verschillende subsectoren zullen verschillen[1], aangezien zij bij deze nieuwe schok met een verschillende financiële situatie worden geconfronteerd. Zo bedroeg de winst van het vrachtvervoer over zee in het eerste kwartaal van 2022 28% van zijn omzet, terwijl het luchttransport een verlies leed van 11% van zijn omzet.

 

Voorts voorzien wij voor de meeste sectoren grote verschillen in impact en een tweedeling tussen de positie van industrieën/bedrijven in de toeleveringsketen, afhankelijk van de vraag of zij stroomopwaarts of stroomafwaarts actief zijn. De geografische, samenstellings- en operationele dynamiek binnen dezelfde sector speelt ook een rol wanneer we kijken naar de gevolgen van de oorlog.

[1] Volgens de methodologie van Coface omvat transport spoortransport, zeetransport, wegtransport en luchttransport.

 

DE MONDIALE AGROVOEDINGSSECTOR ZAL WAARSCHIJNLIJK OOK EEN VAN DE ZWAARST GETROFFEN SECTOREN BLIJVEN, MET HET RISICO DAT SOCIAAL-POLITIEKE PROBLEMEN ONTSTAAN 

Gezien de vitale dimensie van de agrovoedingssector zijn de gevolgen van de uitdagingen waarvoor de sector zich geplaatst ziet door de hoge voedsel- en inputprijzen (met name meststoffen) van cruciaal belang, aangezien zij de mondiale voedselveiligheid in gevaar kunnen brengen en politieke instabiliteit kunnen veroorzaken. Hoge energieprijzen dragen bij tot hogere inputkosten voor landbouwgewassen, waardoor de opbrengst voor de boeren daalt, terwijl de agrovoedingssector al kwetsbaar is voor verschillende structurele factoren, zoals biologische risico's en de evolutie van de klimatologische omstandigheden, bijvoorbeeld in de vorm van sterke hittegolven sinds het begin van het jaar in verschillende delen van de wereld, die droogtes (Hoorn van Afrika, India enz.) en grootschalige branden (zoals in New Mexico in de VS) veroorzaken.

 

 

VERWACHT WORDT DAT DE SECTOR INGRIJPEND ZAL VERANDEREN EN DAT DE CONSUMPTIEGEWOONTEN ZULLEN EVOLUEREN

Op lange termijn verwachten wij een geleidelijke aanpassing van de gewoonten van zowel consumenten als bedrijven (energiebesparing, verschuiving van tarwemeel naar alternatief meel), alsook een verschuiving in de organisatie van de toeleveringsketen. Dit laatste zal zeker gevolgen hebben voor de toeleveringsketens wereldwijd. Zo ontstaan nu buiten Rusland cruciale goederenspoorroutes tussen Europa en China via de middelste corridor. Net als het effect van de covidcrisis op de wereldwijde trends in sectoren zal deze nieuwe schok waarschijnlijk als katalysator fungeren voor ingrijpende veranderingen in zowel de organisatie van de toeleveringsketen als de gewoonten van de consument. 

 

 

SOMMIGE SECTOREN ZULLEN WAARSCHIJNLIJK VEERKRACHTIG BLIJVEN

De anticyclische, sterk innoverende sectoren die veel onderzoek en ontwikkeling vergen, zullen ook nu weer het best tegen de schok bestand zijn. 

Hoewel de gezondheidscrisis door COVID in vele delen van de wereld enigszins is afgenomen, is ze zeker nog niet voorbij. De farmaceutische sector zou dan ook gezonde dynamische financiële resultaten moeten blijven boeken.  

Van de verschillende ICT-segmenten verwacht Coface dat het mediasegment het meest veerkrachtig zal blijven, aangezien de investeringen en de apparatuur die nodig zijn om van deze diensten gebruik te maken, dateren van vóór de crisis en de gebruikers dus niet worden getroffen door onderbrekingen in de toeleveringsketen. Bovendien blijven deze diensten noodzakelijk en kunnen ze op afstand worden gebruikt. Ze worden dus niet beperkt door fysieke en geografische belemmeringen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het vrachtvervoer.

Verwacht wordt dat het subsegment van de chemische specialiteiten, en met name de ondernemingen die actief zijn op de markt voor schoonheidsproducten, parfums en smaakstoffen, veerkrachtig zal zijn in vergelijking met andere sectoren van de sector, zoals de sectoren van verven en kleurstoffen, die afhangen van de zeer cyclische automobielsector en zijn sombere vooruitzichten.

Deze 3 industrieën (media, chemische specialiteiten en farmaceutica) hebben een combinatie van verschillende factoren gemeen, waaronder het feit dat het anticyclische sectoren zijn, waarvan de producten en dominante marktposities geconcentreerd zijn in bepaalde delen van de wereld. Bovendien zijn er hoogtechnologische en innoverende industriële activiteiten, met sterke toegangsbelemmeringen voor nieuwe actoren.

 

 

 

Find more about sectorial impacts by downloading our full study:

 

 

 

[1] De methode van Coface voor risicobeoordeling per sector omvat 13 sectoren: Agro-voeding, Automobielindustrie, Chemische industrie, Bouwnijverheid, Energie, Informatie- en communicatietechnologie, Metalen, Papier, Farmaceutische industrie, Kleinhandel, Textiel- Kleding, Transport, Hout. 2 Als onderdeel van een nieuwe ronde van sancties tegen Rusland. Het is de bedoeling dat dit verbod tegen het einde van het jaar geleidelijk wordt ingevoerd.

[2] In de methode van Coface voor risicobeoordeling per sector bestaat de chemiesector uit 3 subsegmenten: petrochemie, chemische specialiteiten en meststoffen.

[3] De methode van Coface voor risicobeoordeling per sector voor de informatie- en communicatietechnologiesector (ICT) omvat verschillende segmenten: telecommunicatie, elektronica, media en een laatste segment bestaande uit computers, software en IT-apparatuur.

 

 

 

 

DE MONDIALE AGROVOEDINGSSECTOR ZAL WAARSCHIJNLIJK OOK EEN VAN DE ZWAARST GETROFFEN SECTOREN BLIJVEN, MET HET RISICO DAT SOCIAAL-POLITIEKE PROBLEMEN ONTSTAAN  

Dit persbericht downloaden : Domino-effecten op middellange en lange termijn van de oorlog in Europ... (420,76 kB)
Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English