Ons aanbod

Hoe kan kredietverzekering u helpen?

Hoe werkt kredietverzekering ?

Het is een doeltreffend instrument voor financieel risicobeheer dat uw bedrijf beschermt tegen verliezen die u oploopt ingevolge niet-betaling van handelsvorderingen. 
Kredietverzekering zorgt ervoor dat uw bedrijf niet geïmpacteerd wordt door het onverwachte falen van één of meer van uw klanten; het is ook een hulpmiddel om u te helpen uw risico's te beheren.
  • Toegang tot kredietexpertise en marktkennis van een wereldleider in kredietverzekering,
  • doeltreffende professionele beoordeling van de financiële gezondheid van uw klanten,
  • schadeloosstelling van uw onbetaalde vorderingen,
  • mondiale incassodiensten beschikbaar voor het innen van onbetaalde vorderingen op kopers waar ook ter wereld 
 
Hoe kan kredietverzekering u helpen?

Wat zijn de gevolgen van onbetaalde facturen voor uw activiteit ?

25 % van de faillissementen zijn te wijten aan onbetaalde facturen

U staat dagelijks aan uw klanten betalingsuitstel toe. Vermits het om een  routinematige manier van zakendoen gaat, staat u misschien niet stil bij de risico's die u loopt.

 

Maar wat gebeurt er als een klant in gebreke blijft? Ingeval een bedrijf sluit? Wanneer een overheid plots betalingsopdrachten verbiedt of een muntdevaluatie doorvoert?

 

U heeft misschien nog nooit een van deze situaties eerder meegemaakt, maar u moet weten dat 25% van alle faillissementen te wijten zijn aan onbetaalde facturen.

 

Welk aandeel vormen onbetaalde facturen in uw totale activa, en verdient bescherming?

 

En u ? Kent u de impact van een onbetaalde factuur?
Verplaats de cursors in onderstaande balkjes volgens wat voor uw bedrijf van toepassing is
Winstmarge:


Bedrag
niet-betaalde
vordering :


Bovenstaande simulatie geeft weer dat uw bedrijf bij een winstmarge van 5% een bijkomende omzet van
500.000 moet genereren om het verlies van een onbetaalde vordering van 50.000 te kunnen recupereren.
Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English