Nieuws en Publicaties
17/10/2023
Economisch nieuws

Land- en Sectorrisicobarometer Q3 2023: Macroeconomie op de proef gesteld door micro-economische verslechtering

Land- en Sectorrisicobarometer Q3 2023: Macroeconomie op de proef gesteld door micro-economische verslechtering

Het goede nieuws aan het begin van 2023 maakte al snel plaats voor aanwijzingen dat het einde van het jaar veel minder veelbelovend zou zijn.

Boven op de risico's die al vele malen zijn genoemd, waarvan sommige blijven toenemen (financiële stabiliteit, sociale en politieke risico's), moeten we in gedachten houden dat de strijd tegen inflatie nog niet is gewonnen: exclusief energie blijft de inflatie ruim boven de doelstellingen die zijn vastgesteld door centrale banken, terwijl de situatie op de oliemarkt (opnieuw) gespannen is geworden na de aanvallen in Israël. Alle leidende indicatoren wijzen op een scherpe vertraging van de activiteit in Noord-Amerika en de Eurozone tegen het einde van het jaar, en het herstel van de Chinese economie is snel gebotst op structurele zwaktes en een gebrek aan vertrouwen bij huishoudens en bedrijven. In deze context hebben we 7 landenrisicobeoordelingen aangepast (2 upgrades en 5 downgrades) en 33 sectorrisicobeoordelingen (17 upgrades en 16 downgrades), wat een zekere stabiliteit weerspiegelt in onze verwachtingen voor de komende 18 maanden, in een omgeving die uiterst volatiel en onzeker blijft.

 

NAAR EEN MULTIPOLAIRE WERELD

Naast de aanhoudende en zelfs intensiverende rivaliteit tussen China en de Verenigde Staten hebben verschillende significante gebeurtenissen in de afgelopen maanden het geopolitieke landschap verder verstoord. De uitbreiding van de BRICS-groep (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) met zes nieuwe leden (Saudi-Arabië, Argentinië, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Ethiopië en Iran) wordt door sommigen beschouwd als het einde van de overheersing van de G7 en daarmee van de naoorlogse wereldorde.

Desalniettemin zal de mogelijkheid van BRICS+ om een alternatieve visie te bieden en concrete stappen te ondernemen om te concurreren met de G7 waarschijnlijk beperkt blijven (niet-gebonden doelstellingen, spanningen tussen China en India).

 

 

INFLATIE NEEMT AF, MAAR IS NOG NIET OVERWONNEN

Zoals eerder aangekondigd in onze vorige Barometers, is de inflatie in de afgelopen maanden 'mechanisch' blijven dalen, grotendeels te wijten aan energie- en grondstofprijzen die onder de pieken liggen die kort na de invasie van Oekraïne werden bereikt. De disinflatie van goederen, gekoppeld aan de heroriëntatie van de vraag naar diensten en de terugkeer naar normaliteit van toeleveringsketens, zet ook door. De tekenen dat inflatie stevig verankerd blijft, zijn aanwezig, en de kerninflatie is veel langzamer gedaald in de geavanceerde economieën. Bovendien lijken de risico's die we noemden met betrekking tot het heropleven van inflatoire druk tegen het einde van het jaar werkelijkheid te worden, met stijgende olieprijzen sinds het begin van de zomer.

De retoriek die volgde op de beslissingen van de ECB, de Fed en de Bank of England (pauze in renteverhogingen) suggereerde allemaal dat, hoewel de cyclus van verkrapping misschien ten einde is, er in de komende maanden of zelfs kwartalen geen renteverlagingen worden verwacht.

 

 

TELEURSTELLEND - EN AL REEDS VOORBIJ - HERSTEL IN CHINA

De post-Covid-herstel van China is teleurstellend geweest, met economische gegevens voor zowel binnenlandse vraag als export die zwak zijn. Het breed verwachte herstel van de consumptie is relatief zwak geweest, aangezien huishoudens voorzichtig waren. Het opgeven van het nul-Covid-beleid en de daaropvolgende heropening van de Chinese economie slaagde er alleen maar in om de consumptiepatronen ongelijkmatig te stimuleren.

Ook de investeringen hebben minder bijgedragen aan de groei van China, aangezien de private sector voorzichtig bleef ten opzichte van vaste kapitaaluitgaven (met name vanwege de vastgoedmarkt, die zorgwekkend blijft)

 

 

VERZOENING VOOR ENERGIE EN LANDBOUWVOEDING IN EUROPA

De veranderingen in sectorrisicobeoordelingen deze kwartaal deden zich voornamelijk voor in Europa, met name in de energiesector, de agrovoedingssector en de papiersector. We upgraden de energiesector in alle West-Europese landen (met uitzondering van Duitsland), voornamelijk vanwege hogere marges voor producenten van koolwaterstoffen en raffinaderijen. Ook de agrovoedingssector in de regio kent een positievere dynamiek, in tegenstelling tot de papiersector, die het hoogste aantal downgrades noteert.

 

 

TOENEMEND SOCIAAL EN POLITIEK RISICO WORDT BEVESTIGD

 

Vorig jaar, na de invasie van Rusland in Oekraïne, waarschuwde Coface voor het risico van toenemende sociale risico's als gevolg van stijgende prijzen voor energie, basisgoederen en voedingsmiddelen. Toen we onze politieke risico-indicator voor 2022 bijwerkten, herhaalden we deze waarschuwing. In deze editie van de politieke risico-indicator voor 2023 groeien onze zorgen. De verslechtering van de levensomstandigheden van mensen heeft nieuwe bronnen van frustratie doen ontstaan.

In de afgelopen jaren is politiek risico in verschillende vormen en in verschillende landen (Sri Lanka, Argentinië, Niger, Gabon) een terugkerend thema geweest in het nieuws, ook voor geavanceerde economieën (Israël, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten). Sociaal en politiek risico lijkt toe te nemen in een wereld die steeds onzekerder en instabieler wordt als gevolg van de herpositionering van het wereldwijde speelveld en de merkbare urgentie van klimaatverandering.

Op het gebied van veiligheid is het aantal conflicten in 2022 toegenomen, met name met een hoog aantal doden tot gevolg. Hoewel sommige conflicten zijn afgenomen (Afghanistan, Jemen), zijn andere opgedoken of intenser geworden, zoals Nagorno-Karabach in september, wat de aanhoudende grenscrisis tussen Armenië en Azerbeidzjan benadrukt.

In Afrika is het aantal actieve conflicten (zowel staat als niet-staat) op het continent bijna verdrievoudigd sinds 2010. Deze trend hangt vooral samen met de strijd tegen jihadistische groepen die actief zijn in Burkina Faso, Mali, Niger, Tsjaad en Nigeria, bijvoorbeeld. Deze verslechterde veiligheidssituatie in de Sahel en de moeilijkheden bij het indammen van de islamistische opstand sinds 2020 hebben ook een rol gespeeld in de recente politieke onrust in de regio. Na Mali en Tsjaad in 2021, en Burkina Faso (tweemaal) vorig jaar, heeft Niger afgelopen zomer een staatsgreep meegemaakt

 

Download the full Coface barometer

Dit persbericht downloaden : Land- en Sectorrisicobarometer Q3 2023: Macroeconomie op de proef gest... (116,12 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English