Nieuws en Publicaties
21/10/2019
Economisch nieuws

Coface Barometer: algemene vertraging van de wereldeconomie ondanks de acties van de centrale banken

Coface Barometer: algemene vertraging van de wereldeconomie ondanks de acties van de centrale banken
Nu de ondernemersgeest wordt beïnvloed door een zomer die wordt gekenmerkt door een vermenigvuldiging van gebieden van politieke onzekerheid in de wereld, lijkt het waarschijnlijk dat 2020 een jaar van economische achteruitgang zal zijn.

De Argentijnse valutacrisis, de grote demonstraties in Hongkong en Rusland, Brexit, de aanval op olie-installaties in Saoedi-Arabië - dit zijn slechts enkele van de vele gebeurtenissen die het derde kwartaal van 2019 hebben gekenmerkt.
De toenemende politieke onzekerheid, in combinatie met de daling van het wereldhandelsvolume, de grote volatiliteit van de olieprijzen en de daling van de verkoop van auto's in Europa en China, blijft het moreel van de ondernemingen negatief beïnvloeden.

 

Zal het pessimisme van de productiebedrijven zich verspreiden naar de rest van de economie?

Naast Europese en Aziatische bedrijven, maken ook Amerikaanse bedrijven zich vandaag de dag openlijk zorgen over de protectionistische retoriek van president Trump. Hoewel de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog lijkt te evolueren in de richting van een handelsakkoord tussen de twee grootste wereldmachten, blijven de acties van de president van de VS meer een herverkiezingscampagne dan acties voor de economie.
Daarnaast zijn er structurele veranderingen aan de gang in de automobielsector, waaronder de emissienormen in Europa en de veranderingen in het consumentengedrag in China. In deze context evolueren de Europese economieën momenteel in twee snelheden: sommige zijn bijzonder afhankelijk van de wereldwijde industrie en handel (Duitsland) en/of worden benadeeld door interne politieke onzekerheden (Italië, Verenigd Koninkrijk), terwijl de Franse, Spaanse en Nederlandse economieën veerkrachtiger lijken.

 

Centrale banken in actie

 

De centrale banken in de Verenigde Staten, de eurozone en in veel opkomende landen hebben de balans opgemaakt van de situatie. Als gevolg van de sterke groeivertraging hebben veel centrale banken immers monetaire verruimingsmaatregelen aangekondigd.
De effecten van een monetair beleid dat negatieve nominale rentetarieven vaststelt, zijn onzeker. Negatieve beleidstarieven kunnen de economie stimuleren met een stimulans voor huishoudens en bedrijven, maar ze kunnen ook de winstgevendheid van de banken aantasten.In theorie heeft het positieve effect op de activiteit echter de overhand. Het verwachte effect van de recente monetaire versoepelingsmaatregelen, met name in de eurozone, zou dus positief moeten zijn.Door deze wijdverbreide politieke instabiliteit verwacht Coface dat 2020 gekenmerkt zal worden door een economische vertraging, terwijl het veel positieve signalen blijft ontdekken die erop wijzen dat de economie wakker wordt geschud en dat de regeringen en de centrale banken worden gemobiliseerd om dit probleem aan te pakken.
In dit verband hebben in dit kwartaal twee wijzigingen in de landenevaluaties plaatsgevonden: Hongkong (gedegradeerd van A2 naar A3) en Mauritanië (opgewaardeerd van D naar C).Na de reeks verlagingen waren er dit kwartaal minder veranderingen in de sector - maar de risico's zijn nog steeds toegenomen (13 verlagingen, maar geen verbetering), met name in de automobielsector (verlagingen in drie nieuwe landen) en in sectoren die er afhankelijk van zijn (bv. de chemie in Duitsland). De kredietrisico's voor bedrijven nemen ook toe in de papiersector in Noord-Amerika. Ten slotte zijn er nieuwe slachtoffers van het toenemende handelsprotectionisme (ICT-sector in Korea).

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Coface Barometer: algemene vertraging van de wereldeconomie ondanks de... (6,16 MB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Zie ook


Weet U hoe een kredietverzekering werkt? 
Een kredietverzekering zorgt ervoor dat uw bedrijf niet wordt benadeeld door het onvoorzien falen van één of meer van uw klanten; het is ook een hulpmiddel om u te helpen uw risico's te beheersen. 

Er staat bij Coface een professioneel team  klaar om al uw vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English